Arrasto batzuk

1XEDEA ETA EREMUA APLICACIÓN

Aipatu arau hori dagozkion baldintzak proiektu planifikatu, diseinatu eta baldintza teknikoak materialak, zerupeko kirol instalazioak dagozkion sistema eta instalazio Txikiak (irudian, Pistak, kiroletako gai hauek egiteko:

Saskibaloia
Eskubaloia
Tenisa
Paddle-a
Patin-hockeya
Balonmano-Playa
Futbola

Areto-futbola
Boleibola
Areto Hockeya
Pelota-frontón
Patinaje artistikoa
Hondartzako boleibola

Eskola kirola eta Heziketa Fisikoa ere sar daitezkeen guztiak dira egokiak hartuz gero, Aztarna Txiki batean. kirol federazio nahiz kirol lehiaketa izango da horiek Egiteko, jolas kirola denontzat edota eskola kirola.

Arauetan edo beste agiri hauek osatzen dute kirol espezialitate bakoitzeko arau hau kirol proiektua.

Proiektu honen arau Eremua (ez dira instalazioak, Tresnak egiteko aipatutako kirolen batean dago, eta horiek dira proiektu eta pabiloiak ” “ arauetan Daude.

2TÉRMINOS ETA DEFINIZIOAK

Arau honen ondorioetarako, honako definizioak erabiltzen dira:

2.1 Irudian, kirol Gune Erabilgarriak

Lehiaketa horiek guztiak dira osatuta dauden azalerak kanpo kirol espezialitate bakoitzak bere zerrenda, segurtasun, jokalari eta espazio banquillos anotadores mahaia, baita altuera librea behar dela.

2.2 Gune osagarriak

Kirol gune guztiak dira funtzio osagarriak, hala nola:

- Eremu osagarriak kirolarientzat (aldagelak, komunak, guardarropas, biltegiak, erizaintza, zirkulazioak, sarbideak, etab.)

- Eremu osagarriak ikusleentzat (harmailak, komunak, zirkulazioak, sarbideak, etab.)

- Gune osagarri bereziak (taberna, instalazioen gelak, komunikabide, gune, agintariak, etab.)

Pistak, Gela berean sartuta dauden Kirol Gune Txiki batekin EDO pabiloia, instalazioak eta osagarriak emango ditu Areto horretako gune komuna.

Pistak, kirol gune bat osatzen duenean Txikiak dauden Eremu handiekin, eta esparru osagarriak sar daitezke aurreikusitako beharren murrizten uzten badu.

2.3 Área eragina

Izan ere, Kirol Pistak zerbitzua ematen duten aldea da; hau da, erabiltzaileak instalazio horiek izan diren garaia.

3PISTA PEQUEÑAS MOTAK

Arau honen xedea Txikiak Pistak, kirol jarduera bat edo batzuk dira aurreko apartatuan aipatutako, honela sailkatzen dira:

- Kirol Pistak
- Kirol Pistak

3.1 Kirol pistak

Eskolak prestatu dira kirol pistak txiki horiek mota bakarra 1. puntuan, ekitaldiaren berezitasunagatik EDO beharragatik zein kirol eskola kirolarentzat Dauden erabili ahal izateko, kirol lehiaketa, kirol eta aisialdirako – guztientzako entrenatzeko federazioko (maila desberdinetan. honako hauek Izan daitezke, alegia:

- - Pista
- Saskibaloi Pista
- Tenis pista
- Padel pista
- Pistak:
Areto-futboleko - Pistak
Patin-hockeyko - Pistak
- Pista Balonmano-Playa
Futbola - pista
- Pista Hondartzako Boleibola
- Pilotaleku

3.2 Kirol pistak

Kirol Anitzeko Pistak erabiltzeko argibide erabilgarri daude klaseak ahalik eta 1 apartatuan aipatu diren kirol espezialitateak, errentagarritasun handiagoa lortzeko erabilera daude egiteko erabili ahal izateko, gorputz hezkuntza, eskola kirola eta jolas kirola guztiontzako kiroleko federazioko (– entrenatzeko lehiaketa.

4PLANIFICACIÓN BALDINTZAK. ARAU DISEÑO IRUDIAN.

Bereziki Konplexuak diren Txikiak dira Pistak, kirol, jolas, eta horiek aukera gehiago kontrolatu eta mantentzea, eskaintza handiagoa erabiltzeko aukerak, baita lur eta eraikuntza kostuak txikiagoak behar gutxiago izango al centralizarse gune osagarri ugari.

Programa Txiki bat da pisten arteko confeccionarse sustatzailea, Proiektuaren egilea eta Zuzendaria Eta etorkizuna (alegia, heziketa fisikoko eta kiroletako teknikariak jardun behar. (Teknikariaren Proiektua da, ahal dela, kirol instalazioetan edo espezializatua izatea esperientzia izatea.

4.1 Irizpide lurren ezaugarriak eta kokapena.

Lurrak aukeratzeko, ondoko irizpideak hartuko dira kontuan, horien kokapena eta ezaugarriak:

1 / Edo hurbil Dauden berdegune publikoak barne, ingurumena eta paisaia egokiak badira.

2 / Hurbil dadin ikastetxe guztientzako kiroleko lehiaketa irekia eta instalazioaren irudian, gorputz-hezkuntzaren eta eskola-kirolaren eta ordu batzuetan irudian, gehieneko aprobetxamendua bila. Bidean oinez ikastetxeetatik 10 minutu baino ez da segurua izan behar du eta ez daitezen gerta daitezkeen arriskuak.

3 / Errepideko sarbide erraza eta oinez, garraio publikoa eta hurbiltasuna irudian. irudian, eguneroko gunea dago, bizitokien hurbiltasuna behar erabiltzaile izango direnak joko dira ondorengo gehienezko distantziak:

- Oinezkoentzako Bi Kilometrora, eta hogeita hamar minututik (oinez, oinez iristeko beste lekuetatik urrun ere bere eragin-eremua, bai herritarrek zein kirol erabilerarako (lehiaketa.
- Lau Kilometroko garraio publikoan sartzeko eta ziklistentzako hiriguneetan.
- Zortzi Kilometro bizikleta garraio publikoan iristeko eta landa-eremuetan.

Denbora tartea sartzeko dauden pistak – aisialdiko Konplexu Txikiak egin arte 2 asteko aumentarse – realizándose 50km joan-etorrietan garraio publikoa edo pribatua.

4 / Azalera proportzioan erabiltzen uzteko aurreikuspen bat (kirolari edota ikusle) plaza 1 eta 20 erabiltzailek izango zelafn m2-ko plaza bat aurreikustea, instalazioaren langileentzat gordez, bizikleta, autobusa (1 plaza / 200 ikusle) eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako plaza bat erabiltzaile / 200 (kirolari eta ikusle) eta / edo plaza bat 50 gutxienez bi plaza edo zatikiko, eta gutxienezko dimentsioak, 5,00 3,60 plazako.

5 / Osasun egoera onean, hau da, kanpoko aldeak eragiten duten irismena (ke edo usain, industriako poluzio atmosferikoa eta handiak bere bideak. Araudiaren arabera jarduera osasungaitz, jasanezin, kaltegarri eta arriskutsuen inguruan dauden lurzatiak 2.000 metro aldenduko da leherketa, erradiazioak, suteak edo erregaiak dauden, gas, hauts edo jario toxikoak, etab. ere zarata gogaikarriak sortzen dituzten fokuak Saihestuko dira, hauts, gas, usain, laino moduko eta giza osasuna kaltetzen ez bada, lurzatia 500 m inguru horiek bereiziz.

Luzerako ardatzak orientazio egokia izatea (6 / kirol pisten (Ipar-hego) Ezarritako arauen arabera, eguzki izpiek ez deslumbren.

7. - / Nagusi diren haizeak, oztopoak zuhaitzen bidez, lur EDO eraikinak (baja eragin gabe, haizeak oso lurrak irabiatuak.

Zerbitzuak / 8 daudela (ura, argia, estolderia), Kirol pistak eta haren eremu osagarriak.

Lur lauak eta lur mugimenduak ere aitortu behar dira, gutxienez ere, azalera horizontal orekatuta (kirol zelaiak) eta mazeletan (espazio libreak, berdeak) malda behera dauden kasuan, komeni da hegoalderantz.

Iragazkortasun nahikoa lur gaineko geruzen / 10 urteko, eta horretarako beharrezkoa den azalera duen encharquen ihesi erraz bat dute drainatzea.

11. - / Egonkortasuna edo euri-urak ibaien ur-goraldietan, dauden tokietan egin dira (ibarretan)

12 Eta trinkotasun maila nahikoa du Lurrak, eta ez botatzeko eskatzen diote edo echadizo zimendatze lan egitera.

Lurrak 13 aukerarekin (kirolgunea eta etorkizunean - recreativo.

Kontuan hartu behar da erregelamenduak jasotakoaren arabera, Ikuskizunetarako Ii. kapitulua Kirol-zelaiak, aldez aurretik dagokion guztian irudian, diseinua, instalazio Txikiak dituzten eskoletan Pistak ikusleentzat.

5- PLANIFICACIÓN. BEHARRIZAN CÁLCULO

Proiektua idatzi aurretik zein Txikiak dira (Pista aukeratu beharko dira kirol instalazio horren eragin eremuan inguruan aisialdirako –. Beharrizan hiru eratakoak izango dira:

- Gorputz-hezkuntza eta eskola-kirola
- Herritar guztientzako jolas kiroleko
- Kirol federazioko lehiaketa

Kalkulua egin behar da (oro har, ordutegiak bateragarriak diren hiru erabiltzaile-mota Pista Txiki batean ahalik eta errentagarritasun handiena duen kasuan, federazio EDO kirol pistak, bereziki pentsatutako lehiaketa direnak ez dira erabilgarriak, beren berezitasunagatik EDO kirol jakin batzuk izanik.

Kirol gunea, betiere bere eraginpeko aldean zentratuta – izan, hobe izango da bertan bildu, kalkulatu diren Bideak ahalik eta Txikien behar zuten.

Beharren azterketa egin ondoren, Pista Txiki hori, Arloko Plan gisa hartuko dugu, beharrezkoa izango da datozen beste sektore eta coordinarlo unirlo planekin (Igerilekuak, Arau proiektuak, eta Eremu Handiak Badira, etab.), Plangintza orokorra eta aisialdiko kirol ekipamendu bat egin ahal izateko, jolas kirola - concretándolo Konplexuak erabiliz.

5.1 Área eragina

Ingurune demografikoa eragin du lehenik, eta zerbitzatutako Área pistetan txikiak, non oinarritu behar da hirigintzako araudian aurreikusitako unitateen mugaketa hiri Lurzoruaren legea (, edo indarrean dagoen plangintzako irizpideak, lehen adierazitako irizpideetan kokatu arte.

Gaur egungo eta etorkizuneko Beharrak 5.2

Kalkulu prozesua garatzen ere hor aplikatuko da, bai egungo beharrei Área jakin bat eragiteko, nahiz eta urte jakin batean finkatutako helburua etorkizunean izango dituzten beharrak.

5.3 Eskolako behar (DA)

Ikaspostuen kopurua behar den Eremu ” “ conocerse kontzeptua, motak eta ikasle kopurua baita bilakatzea izan edo legez ezarritako gutxienekoen, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilergoa eta lanbide heziketa: 44 m x 22 metroko Kirol Pista (968 m2) (ED edo - 1537).

Eremu Txikietan azterketa deritzo “ ” Pista bat egiteko gutxieneko espazioa edo gela Gorputz-hezkuntzako eskola egiteko ordubetez baloiarekin jolastea eta aldi berean. Eremu Horrek adieraziko digu ariketak “ ” azalera Erabilgarriak eta kirol guneak izan behar al kiroldegi-pista 968 m2-ko gutxieneko azalera izango du, lehen adierazitako gutxieneko lege-betekizunak arabera.

Ikasleen beharrak kalkulatzen dira, honela:

Hp = x / x / x 5 DA K U Z 968 ≥ hu

Non:
- Jarraian, ariketa egiteko beharrezkoa den azalera baino ez da Eremu “ ” 968 m2.
- C, klimaren arabera koefiziente biderkatzailea (1 eta mediterraneoko klima subtropikala eta 0,9 klima atlantikoa; horrek klima kontinentala)
- U, ikasleen kopurua.
Zaldi -, astean zenbat orduz jarduera fisikoa aterpean eskola unitate bakoitzeko.
- hu, instalazio bakoitzak zenbat orduz erabil daitekeen ikasleentzat.
Ariketa bakoitzaren gutxieneko azalera hori gune ” “ Z - (968 m2)

Ikasleen artean faktorea da pista eta aretoen eta Pabiloi Txikiak beharrak ikusita, bi mota berak egiten diren jarduera fisikoak.

Gainera, joko dugu bi astean gorputz-hezkuntzako eskolak ematen diren ez al dira Psikomotrizitatea unitateko / 25 ordu astean asteko eskola-orduen osoa izatea eta, beraz, jarduera hori zuten espazioa. (eskolaz kanpoko jarduerak eskolaz kanpoko jarduerak Kontuan hartu gabe; Hp balioa izango dute.

5.4 Herritarren Beharrak (SP)

Herritarren beharrak jolas kiroleko urteko jarduera guztiei zuzenduta daude. oinarriturik Kalkulatuko dira (herritarrek adierazitako koefiziente Área aproposa izan dira eta biztanle-kopuru Txiki, denontzako kirola, Pista Erabilgarriak guneak metro karratu guztira. irudian.

Emaitza horren arabera egon daitezkeen toki guztiek baldintza dezake corregirse bezalako baliabide ekonomiko handiagoak, mikroklima desberdinak eragin aldea inguratzen du (Área irudian, bere biztanleriaren piramidea asko estatuko batezbestekoa, urteko garai batzuetan bizi den biztanleria turistiko osagarriak.

IRUDIAN, KIROL GUNE ÚTILES BEHARRAK
PISTETAKO PEQUEÑAS SEGÚN POBLACIÓN ERE (m2 / biztanle)
Ámbito demografikoa
biztanle kopuruaren arabera

KLIMA

Kontinentala Atlantikoa Mediterraneoa
/ Subtropikala
1.200 0,81 0,81 0,81
2.500 0,63 0,67 70
5.000 0,45 0,51 0,55
10.000 0,38 0,46 0,53
15.000 0,31 0,38 0,44
20.000,00 0,28 0,34 0,39
30.000 0,26 0,30 033
40.000 0,244 0,275 0,295
50.000 0,228 0,255 0,275
75.000 0,217 0,230 0,255
100.000 0,201 0,222 0,230
150.000 0,190 0,212 0,222
200.000 0,178 0,199 0,212

Kirol lehiaketa (5.5 Beharrak (AE)

Kirol federazio horren lehiaketa (beharrizanak dira, ezinezkoa dela traducirlas berezitasuna metro karratuen hirigintza estandar bat.

Kirol-espezialitate bakoitzean antzeko espezialitateetako edo talde, kirolari federatu kopurua behar horiek lotuta daude (fitxak), ekipo zenbakia (baldin badago) arteko zenbakia, instalazio bakoitzak zenbat orduz erabil daitekeena, entrenamendu eta txapelketa ordu kopurua edo Pista arauzko Txikiak (kirol eskolak lehiaketarako ezarri diren (Véanse Arauak).

Arauzko neurriak izan behar Al du zenbait kasutan egin behar dugun Arrasto Txikia superarse tamainaren kalkulua eta demografikoak eskolako behar izan.

Lehiaketa, estatuko nahiz nazioarteko mailan baino ezin erabil al aire zabaleko Pista Txiki, tenisa, padela, Balonmano-playa, Futbola, hondartzako boleibola, pilota eta zenbaitetan. gainerako kirol aterpean lehiatu behar dute nahitaez, eta horretarako behar diren consultarseAreto eta pabiloien ” “ arauak..

Aurreko guztiaren ondorioz, kirol espazioak izango da lehiaketako Pista Erabilgarriak kalkulatu al Txikiak.

5.6 Beharrak.

Azalera baliagarria izango da balio handiena (N) kalkulatu al ziren hiru kirol eremu mota Erabilgarriak (,, SP, EA), hiru aldi berean ezin baitira erabiltzaile talde bakoitzak ariketa bakoitza Pista edo eremu Txikiak dira, salbu berariaz aurreikusitako kirol federazio eskolak pista EDO lehiaketa bidez EDO horien berezitasunak izateagatik bakarrik erabiltzeari, eta azalera kontsidera al dira kirol gune bat dago Erabilgarri (´.

Kalkulu horren emaitza osoa behar da, beraz: S + S ´.

Azalera hori ezaguna da lehen Pista Txiki tasetan traducirla egokienak. horretarako, kontsultatu behar da pista diseinu-baldintzak Txikiak.

Errolda EDO zerrenda bat egin behar da, eta pistak Txiki geratu izan dugun Área dauden edo horren berri izan zuten egonez gero, emaitza (dagoeneko bete beharrak kentzeko.

S + S azalera Erabilgarriak, kirol Pistak gune Txikiak ´ irudian, zenbait pista Txiki hauek izan zituen, eta, ondorioz, azaleraren Eremu Osagarriak A A + ´ zehazteko.

6DISEÑO BALDINTZAK: PISTAK PEQUEÑAS TIPOLOGIA

3. Puntuan aipatutako Pista Txiki eskolak, ondoko tipologiak definitu dira, egiten Diren kirol guneen azalerak eta neurriak osagarriak eta espazioen azalerak irudian.

- KIROL PISTAK

Kirol Pista bakoitzaren koadroan ageri diren neurriekin egingo da ondoren.

6.1.1 Kirol Gune Erabilgarriak al

KIROL ESPAZIOAK DIMENTSIOAK ÚTILES KIROL-PISTAK AL (OH)
LAGUNTZA MOTA NEURRIAK
Zelaia Kanpoko zerrendak Guztira Azalera
(m2)
Zabalera
(m)
Luzera
(m)
Zabalera
(m)
Luzera
(m)
Zabalera
(m)
Luzera
(m)
Paddle-a
(Ikus R. PDL Araua)
10 20 - - 10 20 200
Boleibola
(Ikus R. Arau BOL.)
9 18 2x3 2x3 15 24 360
Hondartzako boleibola
(Ikus R. VOL-P Araua)
8 16 (5) x2 (5) x2 18 eta 20 28 / 26 468 / 560
Frontoi laburra
(Ikus R. FRN Araua)
10 30 1x4,5 - 14,5 30 435
Frontoi laburra
(Ikus R. FRN Araua)
10 36 1x4,5 - 14,5 36 522
Pilotaleku luzea
(Ikus R. FRN Araua)
10 54 1x4,5 - 14,5 54 783
Saskibaloia
(Ikus R. BLC Araua)
15,10 28,10 2x2 2x2 19,10 : 32,10 613,11
Tenisa
(Ikus R. TEN Araua)
10'97 23,77 2x3,05 2x5,50 17,07 34,77 593,52
Tenisa (1)
(Ikus R. TEN Araua)
10'97 23,77 2x3,66 2x6,40 18,29 36,57 668,87
Tenisa (2)
(Ikus R. TEN Araua)
10'97 23,77 2x4,57 2x8,23 20,11 40,23 809,03
Hockeya Patinekin arab.
(R. Véanse ArauakHCPbaiHCP-L)
20 40 - - 20 40 800
Hockeya Patinekin / k (3) 30 60 - - 30 60 1800
Eskubaloia
(Ikus R. BLM Araua)
20 40 2x1 2x2 22 44 968
Balonmano-Playa
(Ikus R. BLM-P Araua)
12 27 3x2 3x2 18 33 594
Areto-futbola
(Vease FTS Araua.)
20 40 2x1 2x2 22 44 968
Areto Hockeya
(Vease HCS Araua.)
22 44 - - 22 44 968
Futbola
(Ikus R. FT-P Araua)
27,5 36 2x2 2x2 27 40,5 1275,75

(1) Txapelketa Nazional eta nazioarteko ITF), Davis Kopa.

(2), Davis Kopako (World Group) Federazio Kopa.

(3) Hockey federazioak Txapelketa nazional s / lineako patinak.

Pisten ezaugarriak zehazteko eta trazadura taulan agertzen dira datuak agertzen diren erregelamendu-arauen consultarse joko bakoitzaren azpian pista.

6.1.2 Eremu osagarriak kirolarientzat (EAD DELAKOAK.)

Kirol guneak eta kirol pistak Erabilgarri izango al dituzte eremu osagarriak kirolarientzat (EAD DELAKOAK.), Kirol Pistak (PD) esparru osagarriak (pistak eta erabilera asko daude (arabera (ikasleak, jolas, lehiaketa) 10 m2 1 m2-ko aurreikuspena da estimarse kirol Pista, aldagelak jarriko dira beti eta gutxienez bi bide har daitezke erreferentziatzat Kiroldegi-pista adierazitako guneak lagungarriak, aldagelak taldea osatzen duten kasuan, masaje aretoa, giharketa aretoa, etab.

Eremu osagarriak ikusleentzat 6.1.3 (EAE)

Josteta, Kirol Pistak, eta trebakuntza eskola, esparru formalak ez dira ikusleentzat.

Lehiaketa Kirol Pistak ere proiektatzen direnean, ikusleek laguntzeko guneak (EAE), beharrezkoak diren Tresnak osatzen dituzten kirol guneak eta kirol pistaren izena eta azalera hori irudian ageri da taulan.

EREMU OSAGARRIAK IKUSLEENTZAT (EAE) PEQUEÑAS PISTAK
EREMU MOTA Azalera Erabilgarria (m2) eta ikuskizunak - Araudia
Bide publikoetan sartzeko Herri bide edo gune irekiak dira fatxada / k, gurpilezkoentzako bideak. herri bide edo espazio ireki Zabala: 200 ikusle / 1.
Ateak 400 pertsona / 1,20 m; 1,80 m / min hartu diren ibilgailuak oinezkoen sarrera.
- Armairu sarbide-kontrola 3
Zirkulazio horizontalak (galeriak, zirkulatzeko korridore) Gutxieneko zabalera 1,80 m / 300 + 250 ikusle gehiago dituzte 0,60 m / edo frakzioko
Goi solairuak eskailera 1 ikusleak / 450 eskailera; gutxieneko zabalera 1,80 m
Harmaila Errenkadak: 0,85 m-ko Sakonera (0,40 + eserleku 0,45 urratsa)
0,50 M-ko zabalera eta Altuera 0,42).
Tarteko urratsak edo funtsezko: Gutxieneko zabalera 1,20 m
18 Urrats eserleku-kopurua ≤ artean (9)
Lerro-kopurua: 12 urrats ≤
Harmailak. ikusle kopurua zati proportzionala, 1,20 m / 200 edo haren lekua; eskailera edo arrapalen bidez egingo
Komunak: 1 ikusleak ez / 125, 2 komun eta 500 ikusle, 2 komun eta konketa, pixatoki = 1 /
Emakumezkoentzako komunak 2 = 1 / 2 konketa eta komun Kopurua 500 ikusle komunak
Bar Taberna – (1) 20
- Sukaldeko Biltegiko (1) 10

(1).

6.1.4 Gune osagarri bereziak (EAS)

Kirol eremuak Erabilgarri daude gune osagarri guztiekin osagarriak irudian, kirol pistak bereziak (EAS) izena eta azalera horiek hurrengo taulan ageri dira.

GUNE OSAGARRI BEREZIAK (EAS) PEQUEÑAS PISTAK
LOKAL MOTA Azalera Erabilgarria (m2)
Agintari harmaila 15
Bilera-gela (1) 20
Erakunde komunek 2 x 6
Administrazio bulegoa (1) 20
Pertsonalaren komunak 2 x 5
Garbiketagaiak. 5
Kontserbazio - eta mantentze-lanak egiteko bidea. 10
- Zaborrak 5
Instalazio-gela (2) 10

(1).

(2) Ekoizteko Gune ur bero sanitarioa, berokuntza, etab.

6.2 KIROL PISTAK

Kirol Askotariko Pista, bakoitzaren neurriak garatzen da, luzetarako eta zeharkako azalera eta markaketa zehazten den kirol taulan:

6.2.1 Irudian, kirol Gune Erabilgarriak

KIROL ESPAZIOAK DIMENTSIOAK ÚTILES AL KIROLDEGI-PISTA (PP)
LAGUNTZA MOTA Handia (h) Azalera
(m2)
Markatzea. Markatzea
zeharkakoa
Zabalera Luzera
PB1 19 32 608 BLC, BOL. -
PB2 22 44 968 FTS, BLM, BLC, BOL. -
PB3 24 44 lehen FTS, BLM, BLC, BOL. 3 x BOL.
PB4 32 44 1408 FTS, BLM BLC 2 x, 2 x BOL.

Kirol Pista bakoitzaren aurreko taulan azaltzen diren neurriak daude esquematizadas PP-1 irudietan, PP-2, eta PP-3 PP-4. eskema Horiek Ez dute perimetro guztien kirol eremuetako ertzak edo egitea, horretarako consultarse dagozkion xedapenak betetzeko bidea eremuak eta gainerako ezaugarriak kontuan hartzen diren horietan.

6.2.2 Eremu osagarriak kirolarientzat (EAD DELAKOAK.)

Kirol guneak, kirol pisten Baliagarriak izango al dituzte eremu osagarriak kirolarientzat (EAD DELAKOAK.).

Kirol Pistetako (PP) taulan ageri dira eremu horiek izena eta azalera hauek:

EREMU OSAGARRIAK KIROLARIENTZAT (EAD DELAKOAK.)
KIROLDEGI-PISTA (PP)
LOKAL MOTA Azalera Erabilgarria (m2)
Sarrera 10
Pista eta aldageletarako sarrera kontrolatzea 5
Garbiketagaiak. 3
Erizaintzako – botikina 8
Taldeak kirolari Vestuarios- Komunak 2 x 36
Taldeak kirolari Guardarropas 2 x 2
Aldagelak, Komunak – entrenatzaile, arbitro 2 x 6
Komun publikoak eta pista 4 x 2
Masaje-gela (1) 2 x 10
Dopajea kontrolatzeko Área (2) 1 x 30
Pista kirol materiala. 20

(1).

(2) Txapelketa ofizialak egiten den instalazioetan.

6.2.3 Eremu osagarriak ikusleentzat (EAE)

Kirol Pistak ez dira esparru formalak ikusleentzat.

6.2.4 Azken gune osagarriak (EAS)

Kirol Pistak, kirol gune bereziak daude Erabilgarri diren gune osagarriak al dituzte (EAS) izena eta azalera horiek taula honetan ageri.

GUNE OSAGARRI BEREZIAK (EAS)
PEQUEÑAS PISTAK
LOKAL MOTA Azalera Erabilgarria (m2)
Garbiketagaiak. 5
Kontserbazio - eta mantentze-lanak egiteko bidea. 10
- Zaborrak 5
Instalazio-gela (1) 10

(1) Ekoizteko Gune ur bero sanitarioa, berokuntza, etab.

7DISEÑO BALDINTZAK: PISTAK ETA FUNTZIONALTASUNA CARACTERÍSTICAS PEQUEÑAS

Kirol pistak eta Erabilgarri diren gune osagarriak gune Txiki horien definizioak irudian, eta eskema grafikoen dimentsio egon daitezke, Tipologia, 6. puntuan, Kapitulu bakoitzean zehazten dira Proiektuak eta obra unitateen multzoa abiapuntu hartuta.

Proiektuko obra unitateen bidez lortzeko, zenbait ezaugarri bete behar duten kirol egokia egiteko, eta, horretarako, irizpide Batzuk kontuan hartzen direla diseinu funtzionala pistak, ingurumena, eraikuntza, segurtasuna, mantentzeko, kudeatzeko eta ekonomikoa (diseinua eta estetikoak izango dira Irizpideak erabaki askea (proiektugile eta gainerako irizpideen kalterik egin gabe ezarri diren aurrekontuetako mugen barruan.

Proiektuaren inguruan integratzea izango; beraz, inpaktu negatiboa sor ez diren lur-mugimenduak, koloreak eta ehundurak irudian erabilitako bera.

Instalazio iraunkorrak dira, eta bere kostua eta materialei eta mantentzea izango da gutxienez.

Minusbaliatuen irisgarritasuna kanpotik egina da, eta sartzeko bideetan horizontalak edo bertikalak, aldagelak, komunak, pistak eta ikusleentzako leku, oztopo arkitektonikorik gabea, eta laguntza teknikoak lortzeko beharrezkoak diren instalazioen antolaketa egokituta maila bat erabiltzeko, indarrean dagoen legediaren arabera bete beharrekoak, aplika dakiokeen UNE arauak betetzea Gomendatzen dugu eskuragarri (UNE 41500IN Diseinu-irizpide orokorrak, Bideak ELKARTZEN 41510 hirigintzan, Komunikazio-bideak 41520 horizontala DU, Espazio BAT 41523 higiene).

Energia-kontsumo eraginkorra eta diseinuan kontuan izango dira bakarrik, eta energia berriztagarriak erabiltzea (eguzki-energia, haize-energia, biomasa, hidraulikoa, energia geotermikoa eta abar) kirol instalazioa horretarako energia-kontsumoa (adib.: eguzki-kolektoreak, ur beroa metatzeko instalazio, aldageletan lurzoru erradiatzaile bidezko berokuntzarako ur beroa, berokuntza, ur beroa ekoizteko galdarak, biomasa, etab.)

Ur kontsumoa murriztu behar zuten kontsidera zentzuz bitartekoak eta beharrezko konponbide teknikoak.

Gai kutsatzaileak ez dira emango al aire edo uretara.

Hondakinak bereizten dira, eta horiek birziklatzeko.

Derrigorrez beteko dira Eraikuntza arauak betetzea eta dagozkien instalazioei buruz eta Erregelamenduak.

Pisten ezaugarriak deskribatuko ditugu gune Txikiak:

7.1 Sarbidea eta Kontrola:

Erabiltzaileen sarbidea bakarra izango da -, izan duen kontrolaren gutxieneko kostuak irizpideari jarraituz, zurekin egon dadin (txikiena izanda. Gero eta instalazio publikoak ondo aztertu behar dira zirkulazioak, ikusleak beste traba ez daitezen. Kirol Instalazioetan bertan maila handiko lehiaketak egin bada, sarbide publikoa eta sarbide osagarriak kirolarientzat berariaz hartu behar direla, erakunde, prentsan eta Telebistan, sarrera nagusitik aparte alegia.

- Berariazko sarbide bat aurreikusiko da, kanpotik pistara, biltegi eta instalazio-gela al du kirol materiala eta makineria, ibilgailuak igarotzeko nahikoa leku kontserbazio eta mantentze lanak.

- Kirolari eta ikusle sarbidea bakarra izango da urteko kontrola baldin badaude, kontrola, aztarna kopurua / s da nagusi diren sarrera eta esparru osagarriak. Bertan kokatuko dira eta aginte-koadroak argiak kontrolatzeko, segurtasuna, eta abar.

Espazio - eta ikusleentzako instalazioetan izango da sarbidea gune argi guneen ikusleentzako maila, azken horiek ez dira ikusleei azaltzen dira.

- Mugikortasun mugatuko pertsonentzat irisgarria izango da, kanpoaldetik, sarreran ibilbideetan, eta aldagelak, komunak eta pista kopurua, egon behar, ez al da, herri erabilerako gune guztiak eskura ibilbidea kenduz, eta bertan maila% 6 eta% 8 gomendatzen den gehienezko maldako arrapalen kota desberdinak berdintzeko. hauek izango Dira
laguntza tekniko eta irisgarritasun maila lortzeko beharrezko instalazioak egokitu, derrigorrez bete beharreko indarreko legediaren arabera aplikatuko zaion.

7.2 Kirolgune (Kirol eta Kirol Pistak):

- Luzetarako ardatzarekiko norabide horien aztarnak hain da aldaketaren bat bada eta N-S admitiéndose N-NE N-NO artekoa.
- Kirol pistak, kirol zoladura izango dagozkion bakoitzarentzat arauetan adierazitakoaren arabera, Pista.
- Kirol pisten zorua kirol mota batzuk izango diren:

KIROLDEGI-PISTA ZOLADURA MOTA
Zoladura Osaera Mota
Hormigoia. 15 Cm lodierako hormigoi zolarria, du oinarri hartuta, leunketa eta akabera duen siliceo Lehorra.
Dilatazio eta uzkurdura zigilatu eta juntura material elastiko
. /
Zira
Hormigoi Porotsuzko Hormigoi porotsuzko oinarri hartuta eta legarrezko geruza izango da eta ura husteko malda eginda. loturak eta zigilatuta eta material elastikoa . /
irekia
Erretxina sintetikoak Erretxina sintetikoak eta mineralak dituzten geruza aglomeratu asfaltikoa eta kargak buruzko oinarrizko eraikuntza pikorrak zagorra 15 cm lodierako hormigoizko zoru gainean 15 EDO trinkotuak cm. Erdi zurrun /
Zira
Sintetikoa Zola sintetikoa (aurrez fabrikatutako edo in situ “ ”) asfalto aglomeratua buruz (40 bi geruza - 25 mm) eta zagorra trinkotutako oinarri 15 cm. Malgua:
EDO iragazkorra
Zira

Zoladura izango du hori ez dagoela kirol maila desberdina dauka, 3 m 3 mm baino gehiagoko neurketa erregela (1 / 1000).

Ura husten dute iragazkorrak ez diren zoladurak %1eko malda edukiko ditu, eta gutxienez 40 m-ko luzera maximoa %0,5).

Pistaren inguruan jarriko dira, euri-urak biltzeko kanaletak hustubide edo ureztatzeko.

Zoladura ez da kirol (kolorea, argiaren eraginpean jartzen da, uniformea, distirarik gabeko eta erraz mantentzeko.

Sartutako euskarriak (kirol ekipamendua (zoladura izango dira eta horien gainean irten gabe, itxi zuten aurrean geldirik berarekin enrasadas ekintzak joko.

Hezetasuna kapilaritatez igotzea saihestuko da, oinarrian zehar lurra ukituz.

Oinarrizko kirol izango dela (ez pasatu inolako instalaziorik (saneamendua, iturgintza, elektrizitatea, etab.), matxurak pistaren kalterik ez egiteko.

Zoru sintetikoak dagozkien erabilera baldintza hauek beteko zoladurak, Zolak EGIN sintetikoak IN “ kanpoko kirol ” 41958 arabera:

KANPOKO BALDINTZA ANITZEKO SINTÉTICOS ZOLADURAK
Inpaktuak xurgatzeko (indar gutxiago) IM ≥ %20.
Deformazioa 3Mm ≤ StV
Marruskadura 0,4 ≤ Μ ≤ 0,8
Dauka Neurtutako maila desberdina duten hiru arau mm baino 3 m (1 / 100)
Baloia ontzia (saskibaloia) % 90 ≥ (ontzi zurrun parean lur gainean)
Eragina jasaten Baina pitzatuak, zartatuak, 8 Nm baino 0,5 mm edo deformazioak eragin
Aurreko aztarna Hausturarik gabe, 1 mm baino pitzadura edo deformazio saiakera egin diren 24 h.
Mugikorrak kargatu Pitzadurarik gabeko, 0,5 mm baino pitzadura edo deformazioak, karga 1.000 G
Urraduraren aurreko erresistentzia Gehienezko pisua galtzea: 1000 bira / 3 g
Egin gabe Gehienezko zeharkako %1
40 M-ko luzera maximoa
Lodiera Egiaztatu da geruzen lodiera (alegia, fabrikatzaileak edo instalatzaileak emandako, 1969an UNE arauaren arabera
- Erresistentzia 400 kPa ≥, haustura %40 ≥ Luzapena
Drainatzea Zoladura porotsuak, 50 mm / h-ko > I

- Inguruko itxitura bat ipiniko da, bideak (lurzatiaren zarraketa gain, pilota EDO galtzea eragozteko hartu. Neurri eta ezaugarriak (itxiturak, kirol pistak arauetan adierazitakoaren arabera egingo da bakoitzari dagokion Pista, Kirol pistak, kirol pistak EDO adierazten ez denean, EDO zuntz sintetikoz babestuta izango da sare bidez korrosioaren metalezko sare galbanizatua, 3 metroko gutxieneko altuera, gutxienez 2 metroko altuera fondoak eta alboetan, perimetroko hesi alboetan 1 izango da, eta beste pista eragiten ez badago, hurrengo irudian ez dago beste alderdi bat da, lurzatiaren muga edo kirol instalazio osoan. itxitura hori bateraezina Ez bada ikusleentzat instalazioa jarriko da.

- Pistak inguruan, kanpoko perimetroaren - zorupekoa izango al irudian banda perimetrala baino metro argi paldoak jarriko dira; kanaleta eta drainatzea.

- Kirol pistak eta Kirol Pistak argi artifiziala izango dute, eta ez ikuspegi uniformea eta kirolarien deslumbrará ikusleen dagokionean. UNE-EN 12193 “ kirol-instalazioak Araua beteko da, kirol pistak Argi ” argiztapen-mailak arauetan adierazitakoaren arabera, dagozkien Kirol pisten eta Bide mota bakoitzerako balio hauek erabileraren arabera:

KIROLDEGI-PISTA ILUMINACIÓN (PP)
COMPETICIÓN MAILA
(1,00 metro batera neurtuta joko eremuan)
Argiztapena.
Eg.
(lux)
Berdintasuna
E / E med.
Lokalak lehiaketa 200 0,6
Prestakuntza eta jolas erabilera 100 igo

Argiztapen-maila hauek izan daitezke adineko kirol-mota eskatzen denean edo lehiaketa. horretarako, dagokion arauan NIDE duzue. pista, pista egin daiteke, zeharkako argia banatzen zen bakoitzean, eta adierazitako mailak.

Kanpoko argiak (irudian, makulu gainean jarriko dira, eta horien banda pistaren perimetroan dauden segurtasun -, muntaia, gutxieneko altuera 6 metrokoa izango da, eta 10 m zabalerako baino maila pista, pista zabalera 24 m baino, eta toki mailako txapelketa, 9 metrokoa izango da. gehieneko garaiera, zabalera, 24 m edo handiagoa duten kirol pista, pilotan espazioan oso argi arrastoa gainetik (adib.: tenisa frontoia) eta tokiko eta itsutzen ez da muntaketa lehiakortasun-maila gutxieneko altuera 12 m, zabalera ETA 30 metroko pista, pista konbinazio handiagoa izango 16 metro altuera duen muntaia. dena den, ez dago ikusle eta paldoak egiteko asmoa harmailako instalazioak zaindu, gehiago dagoen pista jarraituz altuera izango dute. paldo Horiek lur-hartunea izango dute.

Kolore errendimendu ona lortzeko (> 70 Ka) goi-presioko merkuriozko baporeko metal-halogenurozko lanparak izango ditu.

Koloretako film bat grabatzen da, tb ematea eta luminantzia maila ez dagoen 800 lux. irudian, ordea, balio hori handitu egin daiteke kameraren distantzia al objeto. Gomendagarria da erregula tenporizatu bat izatea eta pizteko eta itzaltzeko sistema automatikoa.

7.3 Kirol ekipamendua:

- Ekipamenduaren finko edo mugikor behar da aurreikusitako erabilerarako.

- Modu egonkor eta segurua izan behar du, eta erabiltzaileen istripu-arriskua sortzen ez dituzten kirolariei, horretarako baldintzak bete behar ditu europako arauak gai honetan; jarduera horiek jarraian:

Jolas ekipamenduko eremuak
UNE-EN 748:2004 Futboleko ate. segurtasun Baldintzak eta baita saiakuntza metodoak
UNE-EN 749:2004 Eskubaloiko dauden baldintzak eta segurtasun saiakuntza-metodoak barne
UNE-EN 750:2004 Hockeyko dauden baldintzak eta segurtasun saiakuntza-metodoak barne
UNE-EN 1270:2004 Saskibaloiko. segurtasun Baldintzak eta baita saiakuntza metodoak
UNE-EN 1271:2004 Boleibola ekipoak. segurtasun Baldintza funtzionalak eta, saiakuntza metodoak
UNE-EN 1509: 2004 Badmintoneko ekipoak. segurtasun Baldintza funtzionalak eta, saiakuntza metodoak
UNE-EN 1510:2004 - Tenis, segurtasun Baldintza funtzionalak eta, saiakuntza metodoak

Ekipamenduen euskarri - irauli behar al egonkortasuna bermatzeko, ez dira inola ere txertatu zuten.

Ekipamenduak dauden - hala nola futbola, areto-futbola, eskubaloia, hockeya, saskibaloiko saskiak, etab. aldatu al dira lur anclarse egonkortasuna bermatzen ez duten irudian, etengabe.Vease PP-5 irudiasaskibaloiko ” taulen euskarri finkoetan “ lurrera.

- Kirol ekipamenduak edo sistema mugikorrak kontrapisuak eduki behar duen ekintza ekipamenduaren egonkortasun baldintzak betetzen direnean, kirol-ekipamenduaren eta elkartasuna dira finkoak izango dira eta inola ere horrela jarrita, ekintza, erabiltzaile izan zuten retirarse.Vease PP-6 irudiasaskibaloiko ” taulen euskarri mugikorretan automatikoki “ egonkorrak.

(Kirol ekipamendua - edo elementu metalikoen korrosioaren herdoilgaitzak izango dira.

- Gainerako instalazioek behar bezala, ikuskapenak eta aldian-aldian egingo dira, gutxienez urtean behin. irudian, baita egin beharreko mantentze-lanak, kirol ekipamenduen erabilera eta egoera onean mantentzen direla ezarritako segurtasun-baldintzak betetzen. Ikuskapenak egiten dituzten langileek mantendu egingo dira eta kirol ekipamenduen horretarako behar adina baliabide eta prestakuntza eman duen fabrikatzailearen argibideei jarraituz (kirol ekipamendua.

7.4. - Komunak, Aldagelak:

2. - Gutxieneko kopurua da aldagela kolektiboak, erabiltzaile bakoitzak gutxienez 24 aurreikusita. gutxieneko azalera 1,5 m2-koa Izango da, eta erabiltzaileen aldagelak. aldagelak izango da Beharrezkoa bada ekipoa, epaileentzako aldagela, irakasle eta teknikarien bi izango dira, gutxienez, sexu bakoitzarentzat. aldagelak eta komunak diren Ezaugarriak dituzte consultarse, diseinua eta funtzionaltasunaAreto eta pabiloien NIDE araua..

7.5 / Erizaintza Botikina:

- Diseinu eta funtzionalitate ezaugarriak (botikina dute enpresa proiektu / consultarse NIDE arauan eta pabiloiak Daude.

7.6 Kirol materialaren Biltegia:

- Kirol materialaren biltegia hurbil egongo den eta maila horretako balio al kirol-pista. 4 m Zabal izango dira gutxienez, eta gutxieneko altuera 2,20 m Izango ditu ateak zabal eta 2,40 m garai 2,10m gutxieneko dimentsio askeak izango dira kanpotik erraz iristeko bidea zolatu eta biltegitik. kirol materiala Biltegian apalak ditu, esekitzeko kakoak armairuak eta kirol materiala.

- Diseinua eta gainerako ezaugarriak betetzen dituzte arauak, biltegiak eta pabilioiak proiektuaren NIDE consultarse Aretoak.

7.7. - Aretoak:

- Gune horiek erabiltzen dira ur bero sanitarioaren ekoizpen - eta taldeei, berokuntza, klimatizazio, aireztapen eta ekipo elektrogenoa.

- Gutxieneko izariak eta baldintzak arautzen ditu araudiak, instalazio bakoitzaren berariazko teknika, funtzionalitate hobea izatea komeni da, kanpoaldetik zuzeneko sarbideak.

7.8 Ikusleentzako Leku:

- Ikusleak guneak, atariak, sarbideen kontrola, zirkulazioak (korridoreak eta eskailerak) harmailak, komunak, barra, kafetegi, etab. eta, bereziki, indarrean dagoen legeriaren baldintzak beteko dituzte, Ikuskizunetarako eta suteak.

- Egokia ikusten dituzte kirolgune (harmailak, erraz irakurtzen, azkar eta ziur, eta gutxieneko denbora behar da. europako arauak Betetzea gomendatzen dugu, 13200- 1:2003 “ Diseinu-irizpideak ikusleen ” alderako ikuspegia.

- Ko ikuspegia izateko harmailak perfektua izan behar du ikusleen begiak lerroak pistaren bat egiten ez duten edozein puntutaraino delako, bai eta beste ikusle edo eraikuntza-elementu, barandak, goiko harmailetan eta Distantzia maximoa izaten da (abiaduraren eta kirol-jardueran ikuspegia
tamaina (xedea, ikuspegia, balioak, kanpokoak diren 70 m arteko distantzia horizontala izango dira (abiadura azkarra eta txikiak) eta 190 m (abiadura txikia eta handia). aipatutako Véanse arauak.

- Hustuketa azkarra bermatzeko, gutxieneko zabalera 1,20 metrokoa izango da (harmaila irteerak. irteerak multiplo izango da 1,20 m-ko Zabalera osoa moduan egongo dira eta gehienez ere, ikusle guztiak leku segurua izan daitezkeen instalazioak kanpoko irudian, 8 minutu, 1,20 m zabal hori kontuan izanik, eta 100 pertsona bezala atera daitezke, gainazaleko eta gainazal horizontal baten gaineko tarte Handiena langile mailakatua min. min. irteera bat lortzeko bidea
irudian, kanpoko instalazioak, 60 metrokoa izango da.

- Ikusleak zutik plazak ez dira onargarriak.

- Eskaintzen du hondoko irudian, kokalekua eta 0,40 m lerro 0,85 m.l.-etan 0,45 mko al urratsa. - ko zabalera erabilgarria izango Da leku bakoitzerako.

- Idazpenak zenbakituta egongo dira bertan eta mailak ikusteko moduan jokatu izan daitezke, edo banakako fitxak eserlekuekin. Mailak bakarrik onartuko dira, eta horietan instalazioak 250 ikusle baino gutxiagoko edukiera, kokalekua, erliebea eta tratatu dira bide aldea.

- Idazpen planoa (plano gainean (altueraren (laguntza eta oinen 0,40m 0,45m bitartekoa; hobe daitekeen 0,42m

- Urteko banakako babesa ez da idazpenen parean jartzen direnean irudian, 0,30 m

Kirol - eta funtzionaltasun handiagoak izan ikusle-kopurua handitzeko harmailak telescópicos jar daitezke.

Kirol anitzetarako pista erabili gabe geratu da - ikusleei baranden bidez, maila desberdina duten beste elementu batzuk ez ikustea eragozten.

- Eremu egokia eta eskuragarria izan behar Da ikusleentzat harmaila gurpildun aulkian, eta 1plaza / 200 reservándose gutxienez bi lagunek. 1 m zabal izango da lanpostu bakoitzaren Dimentsioa eta hondoko ikurrarekin adierazten dira 1,25m iristeko. gune hori ikusleentzat harmaila Gertu egongo dira (gurpil-aulkian komun egokituak. eremu hori Iristeko (harmaila, komun egokituak. irudian, aldeei atartea, taberna EDO kafetegia ibilbide irisgarria izango da, desberdintasunak
mailen arteko aldeak, baldin badaude, %6 gehieneko malda% 8 da eta arrapalak, igogailuak, jasogailuak eta ibilbidea EDO ibilbideak orokorra baino hiru aldiz.

- Instalazio handietan tribuna nagusiaren erdian egongo da harmailako agintari, sarrera independentea du bere publikoa eta publiko guztiak (bai jaso eta alde bakoitzeko. Komeni da, sarbide erraza duen pistatik sari-banaketa.

7.9 Seinaleak:

- Argiak jarriko dira seinaleak (horma-irudiak EDO piktograma) eta beste gune guztietako jendea, bideak leku horietara, erraz ikusteko leku batean.

- Panel informatibo bat jarriko da eskura dituzten kirol instalazioaren eremuak plano eskematiko bat.

- Koloreak erraz bereizteko irizpidetzat erabil daiteke eremu ezberdinetan.

- Pertsona itsuentzako eta ehundura desberdineko zoladura jarriko da, ibilbideak ikusmena murriztuta duten pertsonentzat kolore biziak kontraste bidez. itsuentzat Braille bidez Egingo da, EDO berariazko seinaleztapena, ehundura ezberdineko izena. hasieran eta amaieran Dauden eskailerak ez dira zerrenda baten bitartez egiaztatu ondoren eta zoladura inguruko zoladurarekin kolorea eta egitura.

7.10 Markatzaileak:

. - Proben emaitzak eta erakusten dutenak izango dira gainerako kirolarientzat ikusle gisa, bai zuzendutako informazioa. ezin izango da eskuz Zein toki eta eskualde mailetan lehiaketetarako. estatuko EDO nazioarteko lehiaketetan elektronikoa Da, eta komeni da. izan ere, adierazteko gai nagusia sistema ekitaldiak, lehiakideak eta emaitzak (Tamaina egokiak izan behar da hor dagoen ahalik markagailua ikusi.

8BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Kirol federazioen Erregelamenduak
Kirol-ekipamenduak eta - Arauak UNE-EN Zoladurak
UNE-EN - kirol instalazioen Arau.
Instalazio -, UNE-EN Arau ikusleentzako kirolguneak.
UNE Arauak. -