Pistas pequenas

La presente norma de proxecto é de aplicación en todas aquelas pistas pequenas que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e para as que se realicen para a celebración de competicións federativas de ámbito nacional, así mesmo pode servir de referencia para o deseño e construción de instalacións deportivas que non cumpran os anteriores requisitos.

Esta norma de proxecto enumera as condicións relativas a planificación, deseño e condicións técnicas de materiais, sistemas e instalacións concernentes ás instalacións deportivas ao aire libre denominadas pistas pequenas, aptas para a práctica dos seguintes deportes:

 • Baloncesto
 • Minibasket
 • Balonmano
 • Pádel
 • Balonmano-Playa
 • Patinaje artístico
 • Fútbol-Praia
 • Pelota-Frontón
 • Fútbol Sala
 • Tenis
 • Hockey Sala
 • Tenis-Praia
 • Hockey sobre patíns
 • Voleibol
 • Hockey sobre patíns en liña
 • Vóley-Praia

Así como a educación física escolar e todos aqueles deportes ou modalidades deportivas que poidan incorporarse se se consideran aptos para realizarse en pistas pequenas. A práctica deses deportes será tanto como deporte federativo de competición, deporte recreativo para todos e/ou deporte escolar.

Las normas regulamentarias de cada un destes deportes ou especialidades deportivas constitúen documento á parte da presente norma de proxecto.

Quedan fose do ámbito desta norma de proxecto, as instalacións cubertas e pechadas útiles para a práctica dalgún dos deportes citados, a maioría das cales se recollen na norma de proxecto “SP-Salas e Pabellones”