ORDRE PRE/525/2005, de 7 de març

  • S'acorda crear, dins del Consell Superior d'Esports, una unitat amb caràcter permanent per a desenvolupar el programa «Dona i Esport».
  • Igualment, a través del Consell Superior d'Esports se subvencionarà a la Comissió Dona i Esport del Comitè Olímpic Español.
  • S'acorda la signatura d'un conveni entre el Consell Superior d'Esports i l'Institut de la Dona per a promoure l'esport femení.
  • S'encomana al Consell Superior d'Esports que en totes les campanyes o exposicions per al foment de l'esport s'aplique el principi de paritat.
  • S'acorda que el Consell Superior d'Esports promoga estudis de recerca, anàlisi i estadístiques dirigits a fomentar la igualtat de gènere en l'esport