Les subvencions del CSD a les Federacions aconseguixen els 81,3 milions en 2021

El CSD ha publicat l'informe ‘Les grans xifres econòmiques de les Federacions Esportives Espanyoles 2012-2022’
  • La aportació del CSD va augmentar en 11,4 milions d'euros i suposa ja més d'un terç del total dels ingressos de les Federacions, que protagonitzen un notable augment de més del 37% respecte a l'any anterior

 

  • El estudi arreplega també el resultat positiu de 4 milions d'euros per al conjunt de les Federacions durant l'últim exercici, com a conseqüència, fonamentalment, de la gradual volta a la normalitat de l'activitat esportiva després de la pandèmia

 

Madrid, 28 de març de 2022.- El Consell Superior d'Esports (CSD) ha publicat recentment l'informeLas grans xifres econòmiques de les Federacions Esportives Espanyoles 2012-2022’, l'estudi que pretén mostrar una imatge real de la situació econòmica de les Federacions Esportives espanyoles (FFDDEE) -a excepció de la Real Federació Espanyola de Futbol.

La principal conclusió de l'estudi és el resultat econòmic positiu del conjunt de les Federacions per a l'exercici 2021, en línia amb les dades obtingudes des de 2018; en concret, de 4 milions d'euros de beneficis. Del total de FFDDEE, 49 estimen beneficis per a 2021, 14 preveuen pèrdues i una manté l'equilibri entre ingressos i gastos.

Unos dades positives que es produïxen pel notable augment del 37,5% dels ingressos totals respecte a l'any anterior, aconseguint així una xifra rècord de 215,3 milions d'euros. Una circumstància que es deu, principalment, a dos factors. D'una banda, a la recuperació dels ingressos propis com a conseqüència del restabliment de gran part de l'activitat esportiva després de la caiguda patida en 2020 per la pandèmia. En l'últim exercici, els ingressos percebuts per publicitat, llicències, quotes i altres activitats van ascendir a 108,5 milions d'euros, un 40,76% més que en l'exercici anterior, recuperant així nivells previs a la pandèmia.

I, per una altra, l'augment d'ingressos es deu també a la pujada de les subvencions del Consell Superior d'Esports en les seues diferents línies d'ajuda -Alta Competició, per Resultats, per a Tecnificación i CEAR, per a programes de Mujer i per a Esport i Deporte Escolar. L'aportació del CSD va aconseguir els 81,3 milions d'euros en 2021, un 16,4% més que l'any anterior, representant així el 37% del total dels ingressos de les Federacions en l'últim any.

De esta forma, com assenyala l'informe, es manté la tendència al creixement de l'aportació del CSD al finançament de les FFDDEE iniciada en 2013 (amb l'excepció de l'any 2020, en el qual es va produir una reducció de les subvencions a causa de la caiguda de les ajudes procedents del repartiment dels drets audiovisuals).

Així mateix, els gastos s'han incrementat en un 38,82% en l'últim any i el deute total de l'exercici ha crescut un 44,88%, fins a aconseguir els 58,6 milions. Com apunta l'estudi, es recuperen nivells alguna cosa superiors als registrats abans de la pandèmia, que no arriben a ser preocupants, ja que van acompanyats d'un augment paral·lel en els actius de les Federacions.

 

Mejoran tant el Fons de Maniobra com el patrimoni net de les Federacions

L'informe arreplega un avanç en el Fons de Maniobra, el principal indicador de liquiditat, que es calcula com a diferència entre actiu i passiu corrents. En 2021 es manté la tendència ascendent, fins a aconseguir els 28,7 milions d'euros, un 31,48% més que en l'exercici precedent.

También millora el patrimoni net de les Federacions; és a dir, el valor d'una empresa una vegada descomptades els seus deutes. Es produïx una pujada del 13,63% en la previsió per a 2021 respecte de l'exercici precedent, com a conseqüència de les mesures de sanejament dutes a terme i a la millora dels resultats en els últims exercicis. En concret, el patrimoni net de les FFDDEE ascendix a 68,3 milions d'euros, la xifra més elevada de la sèrie històrica.