Dades estadístiques

Resum de les activitats realitzades en Tecnificació Nacional des del 2004 fins a l'actualitat

  Dades estadístiques 2015

  Les dades estadístiques de 2015 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

   Dades estadístiques 2014

   Les dades estadístiques de 2014 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

   Dades estadístiques 2013

   Les dades estadístiques de 2013 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

   Dades estadístiques 2012

   Les dades estadístiques de 2012 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

   Dades estadístiques 2011

   Les dades estadístiques de 2011 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

   Dades estadístiques 2010

   Les dades estadístiques de 2010 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

   Dades històriques 2004-2009 (Pista deportes)

   Resum de les activitats realitzades en Tecnificació Nacional des del 2004 al 2009

   2009

   Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2009

   DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ

   • Actuacions PNTD en Gif
   • Actuacions per CCAA en Gif
   • Distribució sexes per Comunitat Autònoma en Gif
   • Evolució PNTD en Gif
   • Participació neta PNTD en Gif
   • Participació per sexes FFEE en Gif

    

   2008

   Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2008

   DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ

    

   2007

   Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2007

   DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ

    

   2006

   Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2006

   DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ

    

   2005

   Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2005

   DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ

    

   2004

    

   Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2004

   DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ