Datos estatísticos

Resumo das actividades realizadas en Tecnificación Nacional desde o 2004 ata a actualidade

  Datos estatísticos 2015

  Os datos estatísticos de 2015 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

   Datos estatísticos 2014

   Os datos estatísticos de 2014 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

   Datos estatísticos 2013

   Os datos estatísticos de 2013 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

   Datos estatísticos 2012

   Os datos estatísticos de 2012 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

   Datos estatísticos 2011

   Os datos estatísticos de 2011 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

   Datos estatísticos 2010

   Os datos estatísticos de 2010 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

   Datos históricos 2004-2009 (Pista deportes)

   Resumo das actividades realizadas en Tecnificación Nacional desde o 2004 ao 2009

   2009

   Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2009

   DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

   • Actuacións PNTD en Gif
   • Actuacións por CCAA en Gif
   • Distribución sexos por Comunidade Autónoma en Gif
   • Evolución PNTD en Gif
   • Participación neta PNTD en Gif
   • Participación por sexos FFEE en Gif

    

   2008

   Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2008

   DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

    

   2007

   Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2007

   DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

    

   2006

   Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2006

   DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

    

   2005

   Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2005

   DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

    

   2004

    

   Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2004

   DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN