Jornades de treball sobre tecnificació esportiva

Jornades de Tecnificació 2011

La Sotsdirecció General de Promoció Esportiva i Esport Paralímpic, convoca, juntament amb el Ceard de León unes Jornades de Treball sobre Tecnificació Esportiva en col·laboració amb la Universitat de  León que el seu objectiu és afermar el treball i comunicació entre les diferents Federacions Espanyoles i el Programa Nacional de Tecnificació Esportiva.”

Ponències:

  • Exposició de Programes de Tecnificació de Federacions Espanyoles:
  • Esport Paralímpic: 

Video demostratiu

  • Biomecànica i tecnificació
  • Exposicions Consell Superior d'Esports
  • Programa d'atenció a l'esportista d'alt nivell

Video demostratiu

Jornades de Tecnificació 2010

La Sotsdirecció General de Promoció Esportiva i Esport Paralímpic al costat de la Divisió de Centres d'Alt Rendiment, convoquen unes Jornades de Treball sobre Tecnificació Esportiva en col·laboració amb la Junta de Castella i Lleó que el seu objectiu és reforçar la connexió entre els programes autonòmics de tecnificació, el treball en els centres de tecnificació i alt rendiment i el Programa Nacional de Tecnificació Esportiva.

 

Ponències presentades:

 

Programes de Tecnificació de Comunitats Autònomes

 

 

Comunitat Autònoma del País Basc. Patxi Mutiloa Aldazabal, Director General d'Esports.

 

 José Llac Hidalgo, Assessor Tècnic del Servei de Programes i Activitats Esportives de la  Direcció general de Planificació i Promoció de l'Esport de la Junta Andalusia.

 

 Luis Alberto Pujades Hernández, Cap de Servei de Promoció Esportiva i Esport d'Alt Rendiment de la Junta de Castella i Lleó.

 

 Fabián Quesada Gómez, Director General d'Esports.

 

Exposició de Programes de Tecnificació de Federacions Espanyola

 

 Mª José San Martín, Directora Tècnica

 

 Rubén Pérez Nieto, Secretari tècnic.

 

 Fernando Vizcaino, Director Tècnic i Luís Lucio, Entrenador

 

 Rubén Duc Rubio, Responsable Tècnic

 

Tecnificació autonòmica. Centres de Tecnificació Esportiva

Rosa María Ortega Pardo, Directora de la Divisió de Centres d'Alt Rendiment.

 

Programa nacional de Tecnificació Esportiva

 Daniel Mateos Forts. Tècnic esportiu PNTD

 

 Daniel Mateos Forts Tècnic esportiu PNTD i Alfonso Lleial Mera. PNTD.