Protecció de la Salut i Lucha contra el Dopatge en l'Esport

Nacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacional

Contiene normativa internacional relacionada amb la lluita contra el Dopatge

Aprobado en la Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), en la seua 33ª reunió, celebrada a París, del 3 al 21 d'octubre de 2005

 

Conveni contra el dopatge, de Novembre de 1989, del Consell d'Europa

Ratificado per instrument el 29 d'Abril de 1992

 

Codi Mundial Antidopatge WADA-MESTRESSA