Informe tècnic Atenes 2004

Anàlisi, valoració i conclusions de l'actuació espanyola en els jocs olímpics d'Atenes 2004

Després de l'actuació espanyola en els JJOO d'Atenes 2004, i d'una anàlisi rigorosa de tots els

dades tècnic-esportives que han pogut influir en els resultats obtinguts, s'ha considerat necessari

realitzar un informe que - tant des d'una perspectiva global, com d'una anàlisi particular de cada

especialitat esportiva - aportació:

  1. Conclusions sobre la participació espanyola
  2. Valoració objectiva dels resultats
  3. Grau d'evolució de l'esport olímpic espanyol i comparació amb altres països.