Centres que imparteixen el bloc comú

Accedeixi al Registre Estatal de Centres Docents no Universitaris (RCD) per consultar els centres que imparteixen el bloc comú [AQUÍ]