Esdeveniments d'Excepcional Interès Públic (AEIP)

Empresa i esport: "Junts, més forts"

AEIP

 

Per al Consell Superior d'Esports és fonamental la col·laboració públic-privada per a l'impuls i posicionament de l'esport espanyol i per això la implicació de les empreses és crucial.

Des del Govern d'Espanya s'ha concedit el reconeixement d'Esdeveniments d'Excepcional Interès Públic a quatre programes esportius: Univers Dona, Ajuda a l'Esport Basi-ADB 2020, Noves Metes i Esport Inclusiu.

Tots ells són eines que fan créixer l'esport al mateix temps que transformen la societat, fent-la més justa, més igualitària i més inclusiva. En definitiva, els Esdeveniments d'Excepcional Interès Públic aporten nombrosos beneficis a l'esport i a la societat, però també a les empreses, ja que ajuden a reforçar la seva Responsabilitat Social Corporativa, a identificar-se amb els grans valors de l'esport i amb els esportistes espanyols.

Per tot això, des del Consell Superior d'Esports volem animar a totes les empreses al fet que participin en aquests programes excepcionals, perquè són el clar exemple que la col·laboració públic-privada és essencial per multiplicar els resultats en el futur.

 

quatre aeips

 

 

Univers Dona   

Té com a objectiu la promoció i l'increment de la participació femenina en tots els àmbits esportius, contribuint així a la millora i transformació social a través dels valors d'esport.

ADB 2020   

Dirigit a incrementar el nombre de persones que practiquen esport des d'edats primerenques, joventut i etapa universitària, a detectar nous talents, així com a la formació integral dels nous esportistes, tant en l'àmbit esportiu com en l'acadèmic.

Noves Metes

Aporta un suport essencial per al futur professional i personal dels esportistes quan finalitzen la competició d'alt nivell.

Esport Inclusiu  

Promou la pràctica esportiva de persones amb discapacitat s'ha creat el projecte ‘Deporti Inclusiu’