Ensenyaments Esportius de Règim Especial

Normativa, reials decrets i currículums

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Real Decreto 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los módulos, conforme al Espacio Europeo de Educación Superior.

Reial decret 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu

Reial decret 567/2020, de 16 de juny, pel qual s'estableixen determinades qualificacions professionals de la família professional Activitats Físiques i Esportives, que s'inclouen al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, i es modifica el Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre. En el qual es realitzen modificacions d'alguns títols LLOI d'ensenyaments esportius

 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS. ESPECIALITATS

LOGSE

  Grau mitjà Grau superior Documents
Esports d'hivern

Tècnic Esportiu en Esquí Alpí

 

Tècnic Esportiu en Esquí de Fons

 

Tècnic Esportiu en Surf de neu

Tècnic Esportiu superior en Esquí Alpí

 

Tècnic Esportiu superior en Esquí de Fons

 

Tècnic Esportiu superior en Surf de neu

 

 

 

 

 

 

 

   Grau mitjà  Grau superior  
Futbol i Futbol Sala

Tècnic Esportiu en Futbol

 

Tècnic Esportiu en Futbol-Sala

Tècnic Esportiu superior en Futbol

 

Tècnic Esportiu superior en Futbol-Sala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS. ESPECIALITATS

LLOI

  Grau mitjà Grau superior Documentació
Atletisme Tècnic Esportiu en Atletisme Tècnic Esportiu superior en Atletisme

 

 

 

 

  Grau mitjà Grau superior  
Bàsquet

Tècnic Esportiu en Bàsquet

Tècnic Esportiu Superior en Bàsquet

 

 

 

 

 

                 Grau mitjà         Grau superior  
Handbol

Tècnic Esportiu en Handbol

Tècnic Esportiu Superior en Handbol

  Grau mitjà Grau superior  
Bussejo

Tècnic Esportiu en Bussejo

 

 

 

 

                     Grau mitjà            Grau superior  
Muntanya i escalada

Tècnic Esportiu en Barrancs

Tècnic Esportiu en Escalada

Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya

Tècnic Esportiu Superior en Escalada

Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grau mitjà Grau superior  
Esgrima

Tècnic Esportiu en Esgrima

Tècnic Esportiu Superior en Esgrima

 

 

 

 

 

  Grau mitjà Grau superior  
Espeleologia

Tècnic Esportiu enEspe leología

 

 

 

 

  Grau mitjà    
Hípica

Tècnic Esportiu en les Disciplines Hípicas de Salt, Domatge i Concurs Complet

Tècnic Esportiu en Les Disciplines de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre

Tècnic Esportiu Superior en Hípica

 

 

 

 

  Grau mitjà Grau superior  
Judo Tècnic Esportiu en Judo i Defensa Personal Tècnic Esportiu Superior en Judo i Defensa Personal

 

 

 

 

 

 

  Grau mitjà Grau superior  
Piragüisme

Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Braves

 

Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les

 

Tècnic Esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves

 

 

Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme d'Aigües Braves

 

Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les

 

 

 

 

 

  Grau mitjà Grau superior  
Salvament i Socorrisme Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme Tècnic Esportiu Superior en  Salvament i socorrisme

 

 

 

  Grau mitjà Grau superior  
Vela

Tècnic Esportiu en Vela amb Aparell Fix

 

Tècnic esportiu en Vela amb Aparell Lliure

 

Tècnic Esportiu Superior en Vela amb Aparell Fix

 

Tècnic Esportiu Superior en Vela amb Aparell Lliure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centres que imparteixen els ensenyaments esportius