Ensenyaments Esportius de Règim Especial

Normativa, reials decrets i currículums

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Reial decret 94/2014, de 14 de febrer, pel qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, quant a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, conforme a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Reial decret 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu

 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS. ESPECIALITATS

LOGSE

  Grau mitjà Grau superior Documents
Handbol Tècnic Esportiu en Handbol Tècnic Esportiu superior en Handbol

Currículum

  Grau mitjà Grau superior  
Esports d'hivern

Tècnic Esportiu en Esquí Alpí

Tècnic Esportiu en Esquí de Fons

Tècnic Esportiu en Surf de neu

Tècnic Esportiu superior en Esquí Alpí

Tècnic Esportiu superior en Esquí de Fons

Tècnic Esportiu superior en Surf de neu

   Grau mitjà  Grau superior  
Esports de Muntanya i Escalada

Tècnic Esportiu en Alta Muntanya

Tècnic Esportiu en Barrancs

Tècnic Esportiu en Escalada

Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya

Tècnic Esportiu superior en Alta Muntanya

Tècnic Esportiu superior en Escalada

Currículum

   Grau mitjà  Grau superior  
Futbol i Futbol Sala

Tècnic Esportiu en Futbol

Tècnic Esportiu en Futbol-Sala

Tècnic Esportiu superior en Futbol

Tècnic Esportiu superior en Futbol-Sala

Currículum

ENSENYAMENTS ESPORTIUS. ESPECIALITATS

LLOI

  Grau mitjà Grau superior  
Atletisme Tècnic Esportiu en Atletisme Tècnic Esportiu superior en Atletisme

Reial decret 669/2013 pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Atletisme

Currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà

 

  Grau mitjà Grau superior  
Bàsquet

Reial decret 982/2015 pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Bàsquet

  Grau mitjà Grau superior  
Bussejo Tècnic Esportiu en Bussejo  
  Grau mitjà Grau superior  
Esgrima  

Aquest títol es veu modificat pel RD 94/2014, de 14 de febrer

Currículum del cicle de grau superior

  Grau mitjà Grau superior  
Espeleologia Tècnic Esportiu en Espeleologia  

Currículums dels cicles inicial i final de grau mitjà

  Grau mitjà Grau superior  
Hípica

Tècnic Esportiu en les Disciplines Hípicas de Salt, Domatge i Concurs Complet

Tècnic Esportiu en Les Disciplines de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre

 

Tècnic Esportiu Superior en Hípica

 

Aquest títol es veu modificat pel Reial decret 94/2014, de 14 de febrer.

  Grau mitjà Grau superior  
Judo Tècnic Esportiu en Judo i Defensa Personal Tècnic Esportiu Superior en Judo i Defensa Personal

Aquest títol es veu modificat pel Reial decret 94/2014, de 14 de febrer.

  Grau mitjà Grau superior  
Piragüisme
  Grau mitjà Grau superior  
Salvament i Socorrisme Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme Tècnic Esportiu Superior en  Salvament i socorrisme

Aquest títol es veu modificat pel Reial decret 94/2014, de 14 de febrer.

  Grau mitjà Grau superior  
Vés-la

Tècnic Esportiu en Vela amb aparell Fix

Tècnic Esportiu en Vela amb aparell Lliure

Tècnic Esportiu  Superior en Vela amb aparell Fix

Tècnic Esportiu Superior en Vela amb aparell Lliure

Aquest títol es veu modificat pel Reial decret 94/2014, de 14 de febrer.

 

Centres que imparteixen els ensenyaments esportius

Documentació tècnica