Desenvolupament i finalització del pla

Per a l'adequat desenvolupament del Pla Escolar es van subscriure convenis entre el Consell Superior d'Esports, Comunitats Autònomes, Ciutats Autònomes i Ajuntaments, i es van crear Comissions Mixtes per al seguiment del mateix.

Les comunitats van ser: Astúries, Cantàbria, La Rioja, Navarra, Castella i Lleó, Aragó, Balears, Extremadura, Madrid, Castella-la Manxa i Murcia. També es van subscriure convenis amb els Ajuntaments de Saragossa i Palma de Mallorca i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. En total van ser 15 els convenis signats.