Desenvolvemento e finalización do plan

Para o adecuado desenvolvemento do Plan Escolar subscribíronse convenios entre o Consello Superior de Deportes, Comunidades Autónomas, Cidades Autónomas e Concellos, e creáronse Comisións Mixtas para o seguimento do mesmo.

As comunidades foron: Asturias, Cantabria, A Rioxa, Navarra, Castela e León, Aragón, Baleares, Estremadura, Madrid, Castela A Mancha e Murcia. Tamén se subscribiron convenios cos Concellos de Zaragoza e Palma de Mallorca e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla. En total foron 15 os convenios asinados.