Direccions de les administracions esportives

Melilla Ceuta Comunidad Valenciana Murcia Galicia Extremadura Castilla y León Madrid Cataluña Castilla-La Mancha Cantabria Navarra La Rioja Illes Balears Asturias Aragón Andalucía Islas Canarias Euskadi

JUNTA D'ANDALUSIA

Organisme responsable de les formacions del Periodo Transitorio.
Direcció general de Promoció de l'Esport, Hábitos Saludables i Tejido Deportivo.

Responsable operatiu
Mª Ángeles Lara Sánchez
Jefa del Dpto. de Formació

Institut Andalús de l'Esport
Conselleria d'Educació i Esport
Av. Santa Rosa de Lima, 5
29007 Màlaga
951 04 19 00

info.iad.ced@juntadeandalucia.es

WEB

GOVERN D'ARAGÓ

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Direcció general del Deporte-Escola Aragonesa de l'Esport

Responsable operatiu
Federico García Rueda

Av Ranillas 5D, Planta 2
50018 - Saragossa
976 714 621

escadeporte@aragon.es

WEB

Normativa que regula la petició/sol·licitud d'activitats de formació
ORDE de 15 de setembre de 2014, del Departament d'Educació, Universitat, Cultura 
i Esport, per la qual es regulen els procediments relatius a les formacions en matèria esportiva que pretenguen impartir les federacions esportives a l'empara de la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

PRINCIPAT D'ASTÚRIES

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Direcció general d'Esport

Responsable operatiu
Eva Mª López Rubio
Cap de la Secció de Suport Jurídic i Administratiu

C/ Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 2ª planta
33006 - Oviedo
985 10 55 00

evamaria.lopezrubio@asturias.org

WEB

Normativa que regula la petició/sol·licitud d'activitats de formació.
RESOLUCION de 2 de maig de 2003, de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regulen les sol·licituds d'autorització per a promoure formació esportiva que formulen les federacions esportives del Principat d'Astúries.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Fundació per a l'esport balear

Responsable operatiu
Damián Parpal Ramis

C/ del Gremi de Forners, 4 (polígon de Son Castelló) 
07009 Palma

971 431 727

WEB

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Direcció general d'Esports

Responsable operatiu
Josué Talón Ramírez
Responsable Titulaciones Deportivas

C/ Murga, 52-54
35003 LAS PALMAS
928 455 542

jtalram@gobiernodecanarias.org

WEB

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Direcció general d'Esport

Responsable operatiu
Luz María Paz Benito
Cap de Servici d'Esport

Vargas, 53-7ªpl.
39010 Santander CANTÀBRIA
942 20 74 08
942 20 74 75

serviciodeporte@gobcantabria.es

WEB

JUNTA DE COMUNITATS DE CASTELLA-LA MANXA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Director General de Deportes

Responsable operatiu
José Antonio Gutiérrez Gasco

C/ Bulevar Rio Alberche, s/n (Santa María de Benquerencia)  
45071 TOLEDO
925 24 76 00

jagutierrezq@jccm.es

WEB

JUNTA DE CASTELLA I LEON

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Direcció general d'Esports

Responsable operatiu
Luis Pujades Hernández
Servicio Promoción Deportiva i Alto Rendimiento

Passeig de Filipins, 1, planta 2. 
47007 Valladolid
983 41 19 78

deportes@jcyl.es

WEB

GENERALITAT DE CATALUNYA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Escola Catalana de L'esport

Responsable operatiu
Gemma Vilaró i Mendiola

Avinguda dels Països catalans, 40 - 48
08950 Esplugues de Llobregat
BARCELONA (ESPANYA)
934 804 905

gvilaro@gencat.cat

WEB 

JUNTA D'EXTREMADURA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Direcció general d'Esports

Responsable Operativa
Mª Teresa Avís Sánchez
Directora del Centre Extremeny de Formació Esportiva

Direcció general d'Esports
Passeig de Roma s/n Edifici I
06800 Mèrida
924 00 38 47

cexfod@gobex.es

WEB

XUNTA DE GALÍCIA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Escola Gallega de l'Esport
(Autorización Administrativa: Secretaría Xeral para o Esport)

Responsable operatiu
Mónica Carballo Míguez 
Tècnic Deportivode l'Escola Gallega de l'Esport

Escola Galega d'Administració Pública - EGAP
R/Madrid, 2-4 (2ª planta)
15781 – Santiago de Compostel·la - La Corunya

881 996 367

WEB

COMUNITAT DE MADRID

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Direcció general de Joventut i Esports

Responsable operatiu
Juan Carlos Pardo Pardo
Responsable de l'Àrea de formació

Calle de Recoletos, 1. 
28001 MADRID
901 51 05 10

WEB

Normativa que regula la petició/sol·licitud d'activitats de formació.

Orde EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es referix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

REGIÓ DE MÚRCIA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Direcció general de l'Activitat Física i l'Esport

Responsable operatiu
Eduardo Segarra Vicéns
Cap de Servici d'Esports

C/ Gran Via, 32
30071 MÚRCIA
968 36 62 94

WEB

GOVERN DE NAVARRA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Direcció general Institut Navarro de l'Esport

Responsable operatiu
Jesús Ibáñez Abad

C/ Arrieta, 25
31002 Pamplona NAVARRA
848 42 78 20

WEB

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Direcció general de l'Esport

Responsable operatiu
Eduardo Pérez de Colosía Suárez
Coordinador Esportiu D.G. Esports

Gran Via 56, entreplanta 
26071 Logronyo
941 29 11 00

dg.deporte@larioja.org

formacion.deportiva@larioja.org

WEB

GENERALITAT VALENCIANA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

Responsable operatiu
José Ricardo Vila Lladosa
Jefe de Servicio de Deporte de Elite i Formació Esportiva

Avda. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA
961 97 06 72

WEB

GOVERN BASC

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Escola Basca de l'esport
Director de Joventut i Esports del Govern Basc

Responsable operatiu
Joseba Bujanda Bujanda
Gestor Esportiu

Escola Basca de l'esport
Avda los Chopos, 64
48992 Getxo
944 30 48 67

kiroleskola@ej-gv.es

WEB

Normativa que regula la petició/sol·licitud d'activitats de formació.

ORDE d'1 de setembre de 2005 per la qual s'establixen els terminis de sol·licitud i concessió de l'autorització administrativa per a la realització d'activitats de formació d'entrenadors, entrenadores, monitors, monitoras, tècnics i tècniques en l'ensenyament o entrenament esportiu, promogudes per les federacions esportives en la Comunitat Autònoma del País Basc.

CIUTAT AUTÒNOMA DE CEUTA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Conselleria de Joventut , esports, turisme i festejos.

Responsable operatiu
Juan Antonio García Ponferrada 
Cap de Secció de la Conselleria d'Esports

Plaza d'Àfrica, 1. 
51001 CEUTA.
956 52 82 00

WEB

CIUTAT AUTÒNOMA DE MELILLA

Organisme responsable d'autorització formació Periodo Transitorio.
Conselleria de Foment, Joventut i Esport

Responsable operatiu
Ángel Guerrero Molino
Tècnic d'Esports

C/. Conde de Ahumada, s/n
52001 MELILLA
952 69 92 25

aguerr01@melilla.es

WEB