Direccións das administracións deportivas

Melilla Ceuta Comunidad Valenciana Murcia Galicia Extremadura Castilla y León Madrid Cataluña Castilla-La Mancha Cantabria Navarra La Rioja Illes Balears Asturias Aragón Andalucía Islas Canarias Euskadi

XUNTA DE ANDALUCÍA

Organismo responsable das formacións do Periodo Transitorio.
Dirección Xeral de Promoción do Deporte, Hábitos Saludables e Tejido Deportivo.

Responsable operativo
Mª Ángeles Lara Sánchez
Jefa do Dpto. de Formación

Instituto Andaluz do Deporte
Consellería de Educación e Deporte
Avda. Santa Rosa de Lima, 5
29007 Málaga
951 04 19 00

info.iad.ced@juntadeandalucia.es

WEB

GOBERNO DE ARAGÓN

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Dirección Xeral do Deporte-Escola Aragonesa do Deporte

Responsable operativo
Federico García Rueda

Av Ranillas 5D, Planta 2
50018 - Zaragoza
976 714 621

escadeporte@aragon.es

WEB

Normativa que regula o pedimento/solicitude de actividades de formación
ORDE do 15 de setembro de 2014, do Departamento de Educación, Universidade, Cultura 
e Deporte, pola que se regulan os procedementos relativos ás formacións en materia deportiva que pretendan impartir as federacións deportivas ao abeiro da disposición transitoria primeira do Real Decreto 1363/2007, do 24 de outubro.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Dirección Xeral de Deporte

Responsable operativo
Eva Mª López Rubio
Xefe da Sección de Apoio Xurídico e Administrativo

C/ Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 2ª planta
33006 - Oviedo
985 10 55 00

evamaria.lopezrubio@asturias.org

WEB

Normativa que regula o pedimento/solicitude de actividades de formación.
RESOLUCION do 2 de maio de 2003, da Consellería de Educación e Cultura, pola que se regulan as solicitudes de autorización para promover formación deportiva que formulen as federacións deportivas do Principado de Asturias.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLAS BALEARES

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Fundación para o deporte balear

Responsable operativo
Damián Parpal Ramis

C/ do Gremi de Forners, 4 (polígon de Son Castelló) 
07009 Palma

971 431 727

WEB

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Dirección xeral de Deportes

Responsable operativo
Josué Talón Ramírez
Responsable Titulaciones Deportivas

C/ Charanga, 52-54
35003 As PALMAS
928 455 542

jtalram@gobiernodecanarias.org

WEB

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Dirección Xeral de Deporte

Responsable operativo
Luz María Paz Benito
Xefa de Servizo de Deporte

Vargas, 53-7ªpl.
39010 Santander CANTABRIA
942 20 74 08
942 20 74 75

serviciodeporte@gobcantabria.es

WEB

XUNTA DE COMUNIDADES DE CASTELA-A MANCHA

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Director General de Deportes

Responsable operativo
José Antonio Gutiérrez Gasco

C/ Bulevar Rio Alberche, s/n (Santa María de Benquerencia)  
45071 TOLEDO
925 24 76 00

jagutierrezq@jccm.es

WEB

XUNTA DE CASTELA E LEON

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Dirección Xeral de Deportes

Responsable operativo
Luis Pujades Hernández
Servicio Promoción Deportiva e Alto Rendimiento

Paseo de Filipinos, 1, planta 2. 
47007 Valladolid
983 41 19 78

deportes@jcyl.es

WEB

GENERALITAT DE CATALUÑA

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Escola Catalá de L'esport

Responsable operativo
Gemma Vilaró i Mendiola

Avinguda dels Països catalans, 40 - 48
08950 Esplugues de Llobregat
BARCELONA (ESPAÑA)
934 804 905

gvilaro@gencat.cat

WEB 

XUNTA DE ESTREMADURA

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Dirección Xeral de Deportes

Responsable Operativa
Mª Teresa Avís Sánchez
Directora do Centro Estremeño de Formación Deportiva

Dirección Xeral de Deportes
Paseo de Roma s/n Edificio E
06800 Mérida
924 00 38 47

cexfod@gobex.es

WEB

XUNTA DE GALICIA

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Escola Galega do Deporte
(Autorización Administrativa: Secretaría Xeral para ou Deporte)

Responsable operativo
Mónica Carballo Míguez 
Técnico Deportivode a Escola Galega do Deporte

Escola Galega de Administración Pública - EGAP
R/Madrid, 2-4 (2ª planta)
15781 – Santiago de Compostela - A Coruña

881 996 367

WEB

COMUNIDADE DE MADRID

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Dirección Xeral de Mocidade e Deportes

Responsable operativo
Juan Carlos Pardo Pardo
Responsable da área de formación

Rúa de Recoletos, 1. 
28001 MADRID
901 51 05 10

WEB

Normativa que regula o pedimento/solicitude de actividades de formación.

Orde EDU/3186/2010, do 7 de decembro, pola que se regulan os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos das actividades de formación deportiva, aos que se refire a disposición transitoria primeira do Real Decreto 1363/2007, do 24 de outubro.

REXIÓN DE MURCIA

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Dirección Xeral da Actividade Física e o Deporte

Responsable operativo
Eduardo Segarra Vicéns
Xefe de Servizo de Deportes

C/ Gran Vía, 32
30071 MURCIA
968 36 62 94

WEB

GOBERNO DE NAVARRA

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Dirección Xeral Instituto Navarro do Deporte

Responsable operativo
Jesús Ibáñez Abad

C/ Arrieta, 25
31002 Pamplona NAVARRA
848 42 78 20

WEB

COMUNIDADE AUTÓNOMA DA Rioxa

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Dirección Xeral do Deporte

Responsable operativo
Eduardo Pérez de Colosía Suárez
Coordinador Deportivo D.X. Deportes

Gran Vía 56, entreplanta 
26071 Logroño
941 29 11 00

dg.deporte@larioja.org

formacion.deportiva@larioja.org

WEB

GENERALITAT VALENCIANA

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Secretario Autonómico de Cultura e Deporte

Responsable operativo
José Ricardo Vila Lladosa
Jefe de Servicio de Deporte de Elite e Formación Deportiva

Avda. de Campanar, 32
46015 VALENCIA
961 97 06 72

WEB

GOBERNO VASCO

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Escola Vasca do deporte
Director de Mocidade e Deportes do Goberno Vasco

Responsable operativo
Joseba Bujanda Bujanda
Xestor Deportivo

Escola Vasca do deporte
Avda los Chopos, 64
48992 Getxo
944 30 48 67

kiroleskola@ej-gv.es

WEB

Normativa que regula o pedimento/solicitude de actividades de formación.

ORDE do 1 de setembro de 2005 pola que se establecen os prazos de solicitude e concesión da autorización administrativa para a realización de actividades de formación de adestradores, adestradoras, monitores, monitoras, técnicos e técnicas no ensino ou adestramento deportivo, promovidas polas federacións deportivas na Comunidade Autónoma do País Vasco.

CIDADE AUTÓNOMA DE CEUTA

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Consellería de Mocidade , deportes, turismo e festexos.

Responsable operativo
Juan Antonio García Ponferrada 
Xefe de Sección da Consellería de Deportes

Praza de África, 1. 
51001 CEUTA.
956 52 82 00

WEB

CIDADE AUTÓNOMA DE MELILLA

Organismo responsable de autorización formación Periodo Transitorio.
Consellería de Fomento, Mocidade e Deporte

Responsable operativo
Ángel Guerrero Molino
Técnico de Deportes

C/. Conde de Ahumada, s/n
52001 MELILLA
952 69 92 25

aguerr01@melilla.es

WEB