Cens Nacional d'Instal·lacions Esportives

El Consell Superior d'Esports presenta el Cens Nacional d'Instal·lacions Esportives 2005 (CNID-05),

amb el qual es conclou l'estudi sobre l'estructura de les instal·lacions esportives compostes d'espais esportius i complementaris.

Aquest Cens, les dades del qual s'han acabat d'obtenir l'a 30 de desembre de 2005, suposa un important avanç qualitatiu respecte a l'estudi realitzat en 1997 per la incorporació de nous elements d'anàlisis, com és la desagregació dels espais complementaris i els espais esportius i la subdivisió dels espais no convencionals en singulars i àrees d'activitat físic-esportives.

Les dades que componen el CNID-2005 tenen per objecte fonamental facilitar la posada en pràctica dels Planes Directors d'Infraestructures Esportives en les diferents Comunitats Autònomes. Cada Comunitat Autònoma pugues, a partir de les dades obtingudes i en funció de la demanda d'activitat dels esportistes reals o potencials, elaborar una planificació d'instal·lacions esportives adequada a les necessitats.

El temps transcorregut des de llavors –més de vuit anys- obligava al contrast i actualització de dades i a un nou treball de camp que permetera aprofundir en l'estudi de l'evolució experimentada en la nostra societat, també en la quantitat i qualitat de les instal·lacions esportives, en coordinació amb les Comunitats i Ciutats Autònomes.

L'anàlisi de les dades convida a múltiples reflexions, perquè la nostra societat, les seues circumstàncies humanes i esportives, així ens ho exigeixen.

Aquest Cens Nacional d'Instal·lacions Esportives incorpora en el seu treball el resultat de nous mètodes de comprovació de dades i tot un complet estudi informàtic, que ens ha permès conèixer, pam a pam, la realitat viva i plural de les instal·lacions de les nostres xicotetes i grans localitats i, per agregació, la fotografia actual de les infraestructures esportives de les diferents Comunitats Autònomes.

Aquest fet és de decisiva importància per al Consell Superior d'Esports perquè li permet objectivar al màxim la necessària planificació de millora de les instal·lacions existents i de construcció d'altres noves, aplicant criteris de racionalitat i conveniència. En una paraula, invertir allí on siga necessari per a complir amb l'objectiu bàsic de tot òrgan de l'Administració Pública: administrar adequadament els diners del contribuent.

Finalment, significar que el Cens Nacional d'Instal·lacions Esportives 2005, que presentem el 5 de juny passat, és un document amb projecció de futur i la vigència del qual serà decisiva per a la política de construcció d'instal·lacions esportives del nou segle.

 

Per a la interpretació de les dades obtingudes en aquesta consulta és important tenir en compte que no es publiquen en Internet totes les instal·lacions esportives, podent existir lleugeres discrepàncies entre els resultats proporcionats per aquesta eina i la situació real del parc d'instal·lacions.