Protocol de suport mèdic esportiu

Qualsevol Centre de Tecnificació Esportiva o Centre Especialitzat ha de cuidar amb cura tant la protecció de la salut dels esportistes que acull, davant situacions especials d'esforç com suposen la tecnificació esportiva i consegüent participació en competicions, com oferir als mateixos el suport científic necessari per al major progrés esportiu.

 

A aquesta fi, el Consell Superior d'Esports va elaborar un Protocol  mínim de valoració inicial i posterior seguiment mèdic-esportiu dels citats esportistes, que va ser elaborat per una Comissió composta pels responsables de cada àrea del Centre de Medicina Esportiva del C.S.D. i els representants dels Centres Mèdics de les Comunitats Autònomes.