Introducció

Fonaments

 • La Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, considera a l'esport d'alt nivell d'interès per a l'Estat, corresponent a l'Administració General de l'Estat, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, procurar els mitjans necessaris per a la preparació tècnica i el suport científic dels esportives d'alt nivell.
 •  Per a dur a terme aquesta comesa, i analitzant la realitat esportiva internacional, es fa necessària la detecció, selecció i seguiment d'esportistes que constituiran, posteriorment, les seleccions espanyoles i ens representaran en els grans esdeveniments esportius.
 •  Des d'aquesta perspectiva, el Consell Superior d'Esports pretén coordinar els esforços, tant econòmics com de gestió, que s'estan realitzant, en aquest sentit, tant per part del propi Consell com de les diferents entitats públiques (Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc.) i les Federacions Esportives Espanyoles, encaminades a impulsar als esportistes a aconseguir els seus objectius d'alt nivell.

 

Objectius

 • Atendre l'especialització tècnica dels esportistes des dels seus inicis, a primerenca edat, i durant les diverses etapes del seu perfeccionament esportiu, en el seu àmbit territorial, fins a la seua consolidació com a esportistes d'alt nivell.
 •  Ajudar a compatibilitzar la pràctica esportiva amb la formació acadèmica de l'esportista, amb el clar objectiu d'aconseguir la formació integral dels joves esportistes.
 •  Aconseguir un projecte tècnic únic, que puga ser aplicat, inicialment, en les fases de tecnificació autonòmica, i posteriorment, en l'alta competició nacional, en el qual col·laboren les Federacions Autonòmiques i les corresponents Espanyoles.
 • La detecció de promeses esportives

Condicions

 • Unes instal·lacions esportives adequades per a l'entrenament d'esportistes d'alt nivell, en totes aquelles modalitats en què el Centre desenvolupe Programes de tecnificació
 • Disposar d'una residència per a esportistes, que s'ajuste a les necessitats de joves que han de residir i estudiar en elles, durant tot l'any.
 • Comptar amb un Centre de Medicina Esportiva que realitze els seguiment adequats per a garantir tant la protecció de la salut dels joves davant situacions d'especial esforç, com que els mateixos disposen del suport científic necessari per al major progrés esportiu.
 • Unitats de suport a la docència, que, en funció del nombre d'esportistes en concentració permanent, poden consistir en Unitats Didàctiques situades en el propi Centre, professors de suport a l'ensenyament en determinades matèries, Tutor d'estudis per a seguiment del rendiment de l'estudiant i la seua relació amb el centre  d'Ensenyament, etc.
 • Disposar d'una estructura que permeta coordinar la part tècnica, administrativa i econòmica dels programes que es desenvolupen en el Centre.

 

Institucions i entitats implicades

 • La titularitat del Centre pot correspondre a la pròpia Comunitat Autònoma o a alguna entitat local.
 • La Comunitat Autònoma, en qualsevol cas, recolza l'activitat i contribueix al seu finançament.
 • El Consell Superior d'Esports col·labora en les despeses de gestió i en les infraestructures i equipaments dels Centres que desenvolupen un programa d'interès estatal. La normativa per a rebre aquestes ajudes pot trobar-se en l'apartat "Ajudes".
 • Gran quantitat de Centres compten amb aportació econòmica i administrativa d'altres entitats (Ajuntaments, Diputacions, Concellos, Federacions Autonó-miques i Federacions Espanyoles).
 • Aportació tècnica de les Federacions Espanyoles, en alguns casos

 

Usuaris

 • Esportistes en concentració permanent, interns.
 • Esportistes en concentració permanent, externs (residents en la mateixa localitat o una molt pròxima).
 • Esportistes en concentracions periòdiques que, en caps de setmana o períodes  vacacionals, són seleccionats per les seues Federacions Autonòmiques o Espanyoles, per a dur a terme proves de detecció de talents o perfeccionament en grup.
 • Concentracions de les Seleccions Autonòmiques o Nacionals