Acreditacions

Acreditació de periodistes per a les activitats del Consell Superior d'Esports 

El accés dels mitjans de comunicació a la seu central per a activitats amb cobertura informativa es limitarà exclusivament a aquells que estiguen degudament acreditats davant l'Oficina de Premsa del Consell Superior d'Esports.

La sol·licitud ha de realitzar-se amb caràcter previ a través del correu electrònic prensa@csd.gob.es

Solicitud d'utilització d'instal·lacions esportives

L'accés als Centres d'Alt Rendiment es limitarà exclusivament a aquelles persones que estiguen degudament acreditades davant l'Oficina de Premsa del Consell Superior d'Esports i el Servici d'Instal·lacions.

La sol·licitud ha de realitzar-se amb almenys 72 hores d'antelació sobre l'activitat prevista a través del correu electrònic prensa@csd.gob.es.