Federacions o Associacions Internacionals

Són entitats privades d'àmbit internacional. Ací s'inclouen dades relatives a estes associacions així com la representació espanyola en cadascuna d'ella