Modalitats, especialitats i proves de federacions

Aquí pots consultar el programa de proves associades; el programa vigent de les proves olímpiques i paralímpiques; i, finalment, la relació de modalitats i especialitats esportives. La informació mostrada obeïx a la necessària estructuració homogènia per a poder tractar les dades de calendari i resultats de totes les Federacions Esportives Espanyoles.

Per a realitzar consultes específiques de les especialitats incluídas en els Estatuts de les diferents Federacions Esportives Espanyoles aprovats pel CSD utilitze el nostre formulari de contacte

Programa de proves associades

Consulta el programa de Modalitats i especialitats adscrites a les Federacions Esportives Espanyoles. Per a identificar les característiques de cada prova s'aporta la següent llegenda:

 • OL Masc”: prova olímpica masculina.
 • OL Fem”: prova olímpica femenina.
 • OL Mixta”: prova olímpica mixta.
 • OL Open”: prova olímpica open (oberta).
 • No OL Masc”: prova no olímpica masculina.
 • No OL Fem”: prova no olímpica femenina.
 • No OL Mixta”: prova no olímpica mixta.
 • No OL Open”: prova no olímpica open (oberta).
 • P Masc”: prova paralímpica masculina.
 • P Fem”: prova paralímpica femenina.
 • P Mixta”: prova paralímpica mixta.
 • P Open”: prova paralímpica open (oberta).
 • No P Masc”: prova no paralímpica masculina.
 • No P Fem”: prova no paralímpica femenina.
 • No P Mixta”: prova no paralímpica mixta.
 • No P Open”: prova no paralímpica open (oberta).

Igualmente s'aporta informació d'altres atributs o característiques de cada prova. Així, s'indica si són de tipus Individual o Equip, distingint-se dos proves d'equip:

a) Equip 1: Totes les d'equip, a excepció de les d'esports Col·lectius (Esports d'Associació) i aquelles el resultat final de les quals s'obté de la suma dels resultats de proves individuals.

b) Equip 2: Les proves d'Esports Col·lectius Esports d'Associació) i les proves d'equip el resultat final del qual s'obté de la suma dels resultats de proves individuals.

c) Pruebas d'actuació simultània: Són proves de fins a 4 components, aquelles que constituïxen un agregat de 2, 3 o 4 esportistes que integren un equip, executant una acció repetitiva i semblant.

También s'assenyalen les que són de COMBAT (“Comb.”).

Acceda a l'aplicació des d'este enllaç

Programa de proves Olímpiques i Paralímpiques

Pot consultar els programes de proves olímpiques i paralímpiques en els següents documents:

 

Per a qualsevol altra consulta sobre proves de les Federacions Esportives Espanyoles, poden dirigir-se directament a la respectiva Federació que trobarà en el següent enllaç.