Modalidades, especialidades e probas de federacións

Aquí podes consultar o programa de probas asociadas; o programa vixente das probas olímpicas e paralímpicas; e, por último, a relación de modalidades e especialidades deportivas. A información mostrada obedece á necesaria estruturación homoxénea para poder tratar os datos de calendario e resultados de todas as Federacións Deportivas Españolas.

Para realizar consultas específicas das especialidades incluídas nos Estatutos das distintas Federacións Deportivas Españolas aprobados polo CSD utilice o noso formulario de contacto

Programa de probas asociadas

Consulta o programa de Modalidades e especialidades adscritas ás Federacións Deportivas Españolas. Para identificar as características de cada proba achégase a seguinte lenda:

 • OL Masc”: proba olímpica masculina.
 • OL Fem”: proba olímpica feminina.
 • OL Mixta”: proba olímpica mixta.
 • OL Open”: proba olímpica open (aberta).
 • Non OL Masc”: proba non olímpica masculina.
 • Non OL Fem”: proba non olímpica feminina.
 • Non OL Mixta”: proba non olímpica mixta.
 • Non OL Open”: proba non olímpica open (aberta).
 • P Masc”: proba paralímpica masculina.
 • P Fem”: proba paralímpica feminina.
 • P Mixta”: proba paralímpica mixta.
 • P Open”: proba paralímpica open (aberta).
 • No P Masc”: proba non paralímpica masculina.
 • No P Fem”: proba non paralímpica feminina.
 • No P Mixta”: proba non paralímpica mixta.
 • No P Open”: proba non paralímpica open (aberta).

Igualmente achégase información doutros atributos ou características de cada proba. Así, indícase se son de tipo Individual ou Equipo, distinguíndose dúas probas de equipo:

a) Equipo 1: Todas as de equipo, fóra das de deportes Colectivos (Deportes de Asociación) e aquelas cuxo resultado final se obtén da suma dos resultados de probas individuais.

b) Equipo 2: As probas de Deportes Colectivos Deportes de Asociación) e as probas de equipo cuxo resultado final se obtén da suma dos resultados de probas individuais.

c) Pruebas de actuación simultánea: Son probas de ata 4 compoñentes, aquelas que constitúen un agregado de 2, 3 ou 4 deportistas que integran un equipo, executando unha acción repetitiva e semellante.

También sinálanse as que son de COMBATE (“Comb.”).

Acceda á aplicación desde esta ligazón.

Programa de probas Olímpicas e Paralímpicas

Pode consultar os programas de probas olímpicas e paralímpicas nos seguintes documentos:

 

Para calquera outra consulta sobre probas das Federacións Deportivas Españolas, poden dirixirse directamente á respectiva Federación que atopará na seguinte ligazón.