El CSED formarà per primera vegada als entrenadors de grau superior d'atletisme

Gràcies al conveni subscrit entre el CSD i la RFEA, el CSED i la Federació impartiran de manera conjunyeix el cicle formatiu de grau superior
  • El Centre Superior d'Ensenyaments Esportius (CSED) del Consell Superior d'Esports i la Real Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) impartiran per primera vegada de manera conjunyeix el cicle formatiu de grau superior per a entrenadors i entrenadores d'atletisme

 

  • El CSED aporta a la formació de tècnics un model de qualitat contrastada d'ensenyament a distància de periodicitat anual, amb materials i metodologia propis en l'elaboració de la qual es treballa juntament amb la RFEA

 

 

Madrid, 29 d'abril de 2024.- El Consell Superior d'Esports (CSD), a través del seu Centre Superior d'Ensenyaments Esportius (CSED), i la Real Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) han signat un conveni de col·laboració que permetrà impartir de manera conjunyeix el primer curs de formació de grau superior d'entrenadors i entrenadores d'atletisme per al període 2024-2026.

Aquest acord estableix els termes de col·laboració entre el CSED i la RFEA i configura una oferta formativa de qualitat i amb periodicitat anual per respondre a la demanda formativa de tècnics especialitzats en atletisme. L'ensenyament serà semipresencial amb continguts a distància. Tant els materials utilitzats com la metodologia implementada es desenvoluparan de manera conjunta pel CSD i la federació.

Entre les funcions que assumeix el CSD amb la signatura d'aquest conveni destaquen l'adreça del desenvolupament del cicle de grau superior, la impartició del bloc comú en règim d'ensenyament a distància, l'organització de les proves d'avaluació presencials que han de realitzar els aspirants en cadascun dels mòduls del cicle o el registre dels títols una vegada finalitzada la formació.

Així mateix, el CSED participarà en els processos de selecció del professorat que la RFEA realitza per al bloc específic i per al mòdul de formació pràctica i assessorarà a la federació en l'elaboració dels materials d'ensenyament a distància del bloc específic.

Según el director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero, “con este acuerdo se busca la excelencia en la formación de técnicos deportivos a través de una enseñanza y un modelo académico oficial”.

“Pel CSD és fonamental treballar de manera coordinada amb les federacions esportives per enfortir les estructures i el model de l'esport espanyol, també en l'àmbit de la formació d'entrenadors”, assenyala Fernando Molinero.

A més, segons el director general d'Esports, “aporta un gran valor afegit a aquests cursos el fet que tota la seva oferta i composició hagi estat dissenyada tenint en compte les necessitats i circumstàncies vitals i professionals dels entrenadors”.

Per la seva banda, el director del Centre Nacional De Formacions Atlètiques (CENFA), Juan Carlos Álvarez, considera que “amb aquest conveni a través del CSED, la RFEA pretén aconseguir una major accessibilitat al títol de Tècnic Esportiu Superior d'Atletisme per als alumnes de tot el territori nacional, així com aconseguir una taxa de renovació adequada dels nostres tècnics”.

Álvarez creu que aquest acord “obre un marc legal diferent, facilitant l'accés a alumnes de diferents perfils i edats, amb compromisos esportius i/o laborals”.

“La normativa que regula els ensenyaments dins d'aquesta institució afavoreix una major formació a distància, disminueix el 25 % la càrrega presencial, i permet programar períodes intensius a l'estiu per reduir desplaçaments de l'alumnat”, assegura.

La primera edició del cicle formatiu de grau superior per a entrenadors i entrenadores d'atletisme començarà al setembre de 2024.

 

Foto: RFEA