Enquesta d'hàbits esportius

Encuesta, dades, fitxa metodològica..

Enquesta hàbits esportius 2020

Encuestas processades en l'estudi d'Hàbits Esportius dels Espanyols en 2020.

 

 

Enquesta d'hàbits esportius 2015

Encuestas processades en l'estudi d'Hàbits Esportius dels Espanyols en 2015.

Enquesta d'hàbits esportius 2010

Encuestas processades en l'estudi d'Hàbits Esportius dels Espanyols en 2010

Enquesta d'hàbits esportius 2005

Encuestas processades en l'estudi d'Hàbits Esportius dels Espanyols en 2005