Processos electorals i vot electrònic

Relació de normes que regulen els processos electorals en les Federacions Esportives Espanyoles i Model de Reglament Electoral. Informació sobre el sistema de vot electrònic ofert pel CSD a les Federacions