Informe técnico Atenas 2004

Análise, valoración e conclusións da actuación española nos xogos olímpicos de Atenas 2004

Despois da actuación española nos JJ.OO. de Atenas 2004, e dunha análise rigorosa de todos os

datos técnico-deportivos que puideron influír nos resultados obtidos, considerouse necesario

realizar un informe que - tanto desde unha perspectiva global, como dunha análise particular de cada

especialidade deportiva - achegue:

  1. Conclusións acerca da participación española
  2. Valoración obxectiva dos resultados
  3. Grao de evolución do deporte olímpico español e comparación con outros países.