Axudas a proxectos de Deporte Inclusivo

Ayudas ás Federacións Deportivas Españolas para a realización de proxectos de Deporte Inclusivo no ano 2024

O día 8 de decembro publicouse no Boletín Oficial de Estado a Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se fai pública a convocatoria de axudas ás Federacións Deportivas Españolas para o programa Mujer e Deporte e para proxectos de Deporte Inclusivo no ano 2024. 

Las solicitudes se podrán presentar por vía telemática a través de la Sede Electrónica del CSD. 

Para acceder ao documento pulsar a seguinte ligazón:

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/08/pdfs/boe-B-2023-36891.pdf

Para más información, así como para su solicitud y tramitación, dirigirse al enlace de la Sede Electrónica del Consejo Superior de Deportes: 

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaConvocatoria.aspx?idProcedimiento=92&idRes=502

Las finalidades a las que podrán ir dirigidas las ayudas son las siguientes: 

1. Procesos de integración do deporte para persoas con discapacidade na federación. 

2. Axudas para a formación. 

3. Organización de competicións que favorezan o proceso de inclusión e integración de persoas con discapacidade. Terase especial consideración á organización de competicións para persoas con e sen discapacidade na mesma data e lugar. 

4. Promoción e difusión do deporte para persoas con discapacidade. 

5. Contratación de persoal específico do deporte de persoas con discapacidade. 

6. Captación, detección do talento e desenvolvemento deportivo de deportistas con discapacidade, con carácter previo á tecnificación.