Actuacións Institucionais

 Neste apartado inclúense as actuacións que inciden no ámbito institucional, tanto as de carácter nacional como a de carácter internacional