Servizo de tradución

La tradución do portal que vostede está a visualizar foi realizada por un sistema automático de tradución sen revisión manual das traducións.

Dicho sistema denominado PLATA utiliza motores de tradución automáticos opensource baseados en regras e en estatísticas. Os sistemas foron adestrados con corpus específicos para as materias dos portais, xeralmente materias administrativas. Ademais procedeuse a unha revisión de conceptos crave que non deben ser traducidos como nomes, direccións, apelidos, etc. Aínda que se trata de facer o maior esforzo por mellorar os dicionarios, ao ser unha tradución automática sen revisión manual directa non se pode asegurar a correcta tradución de todos os termos.

La calidade para os idiomas traducidos mediante tradutor baseado en regras (galego, catalán e valenciano) é superior a 8 no índice SSER (Subjective Sentence Erro Rate). A calidade dos idiomas traducidos mediante tradutor baseado en estatísticas (inglés e eúscaro) é superior a 4 no índice SSER.