ADB 2030

ADB 2030 é un plan de Apoyo ao Deporte de Base dirixido a incrementar o número de practicantes dos deportes e conformar unhas condicións óptimas para a detección de talentosa deportivos e a súa formación integral, tanto no deportivo como no académico. Pero ademais, nesta edición, ADB 2030 quere incidir na poboación xeral,  promovendo a práctica da actividade física e o deporte como un elemento fundamental dun estilo de vida saudable ao longo da vida.

Os proxectos e actividades do ADB 2030 desenvólvense ao redor de tres grandes programas:

  1. El apoio ao Deporte Escolar (ADE)
  2. El apoio ao Deporte UNiversiotario (ADU)
  3. a promocoón da actividade física e loita contra o sedentarismo (ADB+)