Axudas económicas a deportistas

 

Os deportistas españois poden recibir axudas económicas de diferentes institucións públicas ou privadas (clubs, federacións, comunidades autónomas, Consello Superior de Deportes, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español etc.). No ámbito do Estado/Consello Superior de Deportes existen actualmente os seguintes programas de axudas económicas a deportistas:

 

>>> BOLSAS CSD TEAM ESPAÑA: El CSD concede estas axudas a deportistas e aos seus adestradores para a preparación olímpica, que deben ser solicitadas polas Federacións Deportivas Españolas respectivas segundo convocatoria anual. Os criterios esixidos figuran no anexo I da Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre Normativas de axudas para deportistas que participan en competicións internacionais oficiais en representación de España, concedidas polas Federacións Deportivas Españolas, que se pode consultar na ligazón que figura ao principio deste parágrafo.

>>> AXUDAS CSD POR RESULTADOS DEPORTIVOS: O CSD concede estas axudas a deportistas por resultados internacionais que deben ser solicitadas polas Federacións Deportivas Españolas respectivas segundo convocatoria anual. Os criterios esixidos figuran no anexo II da Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre Normativas de axudas para deportistas que participan en competicións internacionais oficiais en representación de España, concedidas polas Federacións Deportivas Españolas, que se pode consultar na ligazón que figura ao principio deste parágrafo.

>>> APOIO Aos DEPORTISTAS ESPAÑOIS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS INTERNACIONAIS: Deben ser solicitadas polas Federacións Deportivas Españolas respectivas segundo convocatoria anual.

>>> AXUDAS PARA FOMENTAR A PROTECCIÓN SOCIAL DE DANOS SUFRAGANDO O CUSTO DAS súas COTAS DE SEGURIDADE SOCIAL: Deben ser solicitadas polas Federacións Deportivas Españolas respectivas segundo convocatoria anual.

>>> PROGRAMAS TEAM ESPAÑA ELITE: O CSD concede estas axudas para a preparación olímpica e paralímpica, que deben ser solicitadas polas Federacións Deportivas Españolas respectivas segundo convocatoria anual. Os criterios esixidos para que un deportista ou equipo sexa clasificado nalgún dos Programas que se inclúen en Resolución  da Presidencia do CSD, pola que se clasifican os Programas Deportivos TEAM ESPAÑA ELITE das Federacións Deportivas Españolas, pódense consultar na ligazón que figura ao principio deste parágrafo.

>>> PROGRAMA  ADOP: Concede bolsas a deportistas e os seus adestradores para o apoio da preparación paralímpica.

Así mesmo e a través das subvencións que o CSD concede ás Federacións Deportivas Españolas, fináncianse programas propios de bolsas e axudas naquelas que os teñan desenvolvidos.

Os deportistas poden recibir outro tipo de axudas institucionais ou privadas, dependendo dos seus clubs, concellos, comunidades autónomas, etc. Estas últimas tamén adoitan ter programas propios de axudas económicas a deportistas.