Targeta de Salut de l'Esportista

La Targeta de Salut de l'Esportista forma part del Pla de Suport a la salut en l'àmbit de l'activitat esportiva i té com a finalitat que, l'esportista i el personal sanitari autoritzat, puguen disposar d'una valuosa recopilació de dades obtingudes en els diferents reconeixements mèdic-esportius.

El sistema de Targeta de Salut de l'Esportista aporta un procediment segur, fiable i garantit, mitjançant el qual l'esportista i les persones per ell autoritzades puguen accedir directament a l'historial específic metge-esportiu. A través d'un sistema digital, l'accés a la informació continguda en ella queda limitat a l'esportista i al personal sanitari que li atenga.  Este historial oferirà una informació que, en l'àmbit esportiu sempre és útil, podent ser imprescindible per al professional sanitari i que, fins i tot en algunes ocasions, podria arribar a ser vital per a l'esportista en una assistència sanitària que, de rutina o urgència, haja d'efectuar-se a l'usuari de la Targeta.