Cooperació esportiva internacional

Presentació del Departament de Relacions Internacionals i dels diferents Organismes Internacionals que mantenen relacions amb el Consell Superior d'Esports