Presentació

Depenent del Gabinet del Secretari d'Estat per a l'Esport,  el Departament de Relacions Internacionals s'encarrega de gestionar les mateixes en l'àmbit de la Unió Europea, Consell d'Europa i UNESCO, així com amb aquelles institucions internacionals que tenen relacions de treball amb Espanya, com pot ser la WADA.

Totes aquestes relacions es mantenen seguint els criteris de l'adreça del CSD i establint-se un estret vincle amb les Direccions generals d'Esports i d'Infraestructures, a fi de presentar en l'exterior criteris i iniciatives úniques.

La política d'aquest departament és doble; d'una banda intenta defensar les postures espanyoles en els fòrums internacionals i per una altra es pretén informar i adaptar la normativa espanyola a la comunitària, a la del Consell d'Europa i de la UNESCO.