Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Bàdminton, Madrid

Adreça
:
Poliesportiu Municipal de Barajas - Av. de Logronyo, 70 - 28042 BARALLES (Madrid)
Telèfon
:
97 329 06 02
Fax
:
91 329 44 23
Correu electrònic
:
idmbarajas@madrid.es
Informació
Extensió total del Centre
:
17.117 m2
Titular
:
Comunitat Autònoma de Madrid
Gestió
:
Federació Madrilenya de Bàdminton
Data de classificació
:
14 de juliol de 2011
Serveis Generals

SERVEIS GENERALS DE SUPORTUnitat

Capac./.

Titularitat

Període d'ús

Distància a 

la instalac.

FARMACIOLA

 

MUNICIPAL

TOTAL

0

SALA  MUSCULACION

 

   “

   “

0

OFICINES

 

   “

   “

0

VESTUARIS

 

   “

   “

0

VESTUARIS PER A FISIOTERÀPIA

 

    “

    “

0

 

 

 

 

 

Instal·lacions Esportives

INSTAL·LACIONS ESPORTIVESUnitats Esportives

(amb característiques)

Adreça

Dimensions

Coberta

Distància a

la residència

9 PISTES DE BADMINTON

Av. Logronyo 70

44X24X9m altura

si

0

1  SALA DE MUSCULACION

 

200 M2  Aprox

Si

0

1 SALA DE JUDO

 

100 M2 Aprox

Si

0

1 SALA DE PSICOMOTRICITAT

 

100 m2  Aprox

Si

0

4 PISTES DE PADEL

 

20X10

No

0

4 PISTES DE TENNIS

 

36X18

No

0

2 PISCINES

 

25X12.5  I  12X7

Si

           0