Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Tennis de taula, Sant Sebastià dels Reis (Madrid)

Adreça
:
Av. de Navarrondán s/n Complex Esportiu Municipal “Devesa Boyal” 28700 Sant Sebastià dels Reis (MADRID)
Telèfon
:
91/659.29.23/916.54.70.53
Fax
:
91/659.29.23/91654.70.53
E-mail
:
tmesassr@tiscali.es
Pàgina web
:
www.tmesassr.org

Informació

Extensió total del Centre
:
780 m2
Titular
:
Ajuntament de Sant Sebastià dels Reis
Gestió
:
Club de Tennis de Mesa Sant Sebastià dels Reis
Data de classificació
:
10 de setembre de 2007
Serveis Generals

 

Unitat

Capac./.

Titularitat

Període d'ús

Distància a la instalac.

Centre-Mèdic Esportiu

 

Comunitat de Madrid

Tot l'any

14 Km

Aules d'estudi

45

Ajuntament S. S. Reyes

Tot l'any

300 m

Biblioteca

25

Ajuntament S. S. Reyes

Tot l'any

300 m

Centre de Salut

 

Comunitat de Madrid

Tot l'any

1000 m

Restaurant

85

Ajuntament S. S. Reyes

Tot l'any

300 m

3 Instituts Secundària

 

Comunitat de Madrid

Curs escolar

1.200 m

 

Instal·lacions Esportives

 

Unitats Esportives (amb característiques)

Adreça

Dimensions

Coberta

Distància a la residència

PAVELLÓ TENIN DE MESA, 14 taules

Av. de Navarrondán, s/n

765 m2

si

3.200 m

ÀREA DE PISCINES COBERTES

Av. de Navarrondán, s/n

1.386 m2

si

3.200 m

ESTADI D'ATLETISME

Av. de Navarrondán, s/n

1.527 m2

no

3.200 m

CAMP DE FUTBOL D'HERBA

Av. de Navarrondán, s/n

1.550 m2

no

3.200 m

PAVELLÓ POLIESPORTIU

Av. de Navarrondán, s/n

1.388 m2

si

3.200 m

ÀREA DE PISCINES AIRE LLIURE

Av. de Navarrondán, s/n

814 m2

no

3.200 m

SALES DE MUSCULACIÓN I GIMNÀS

Av. de Navarrondán, s/n

214 m2

si

3.200 m

PISTES POLIESPORTIVES

Av. de Navarrondán, s/n

2.288 m2

no

3.200 m

 

Espais Naturals d'Ús Esportiu

Espai natural

Característiques

Distància al Centre

Parc de la Conca Alta del Manzanares

Compta amb circuits establits d'entrenament natural i de competicions esportives amb gran significació en la nostra Comunitat Autònoma

500 metres