Comissió d'Apostes Mútues Esportiu-Benèfiques

LEGISLACIÓ

  • Reial decret 2069/1999, de 30 de Desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'entitat pública empresarial loteries i apostes de l'Estat. [PDF]
  • Reial decret 419/1991, de 27 de Març, es regula la distribució de la recaptació i premis en les apostes esportives de l'Estat i altres jocs gestionats per l'Organisme Nacional de Loteries i apostes de l'Estat. [BOE]
  • Reial decret 258/1998 de 20 de Febrer de modificació parcial de l'anterior Reial decret i L'Orde Ministerial de 24 de Juny de 1998 del desenvolupament d'anterior Reial decret. [BOE], [PDF]