Comisión de Apostas Mutuas Deportivo-Benéficas

LEXISLACIÓN

  • Real Decreto 2069/1999, do 30 de Decembro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública empresarial lotarías e apostas do Estado. [PDF]
  • Real Decreto 419/1991, do 27 de Marzo, regúlase a distribución da recadación e premios nas apostas deportivas do Estado e outros xogos xestionados polo Organismo Nacional de Lotarías e apostas do Estado. [BOE]
  • Real Decreto 258/1998 do 20 de Febreiro de modificación parcial do anterior Real Decreto e A Orde Ministerial do 24 de Xuño de 1998 do desenvolvemento de anterior Real Decreto. [BOE], [PDF]