Memòries anuals d'activitats convocades pel CSD en edat escolar

En este apartat podeu veure desglossats les principals dades de les competicions d'Esport en Edat Escolar gestionades pel C.S.D., tant de caràcter nacional com a internacionals amb participació espanyola.

 

Memoria CSD - Deporte Escolar 2021

 Memoria CSD - Deporte Escolar 2021

 

CESSA 2021 – Resultats: