El Govern autoritza al CSD la convocatòria d'ajudes a les federacions esportives espanyoles

Ascendixen a un total de 50.055.500 €, dels quals 1,3 aniran destinats als esportistes

 Madrid, 24 de març de 2020. El Consell de Ministres ha autoritzat este matí al Consell Superior d'Esports (CSD) la convocatòria de les ajudes a les federacions esportives espanyoles per a l'any 2020.

El muntant final d'estes ajudes supera els 50 milions d'euros, dels quals, més d'1,3 aniran destinats directament als esportistes pels seus resultats durant esta temporada. Amb esta decisió, l'Executiu ha volgut accelerar els tràmits per a la seua concessió en un moment especialment delicat per a les federacions, primer per les actuals restriccions pressupostàries i, després, per la crisi sobrevinguda de la lluita contra el COVID-19.

Anualment, mitjançant una convocatòria pública en règim de concurrència competitiva, el CSD concedix ajudes i subvencions a les entitats federatives amb la finalitat d'optimitzar la preparació esportiva i els resultats dels equips i esportistes que representen a Espanya en les competicions esportives internacionals. Enguany, encara que la crisi del coronavirus ha paralitzat l'activitat de l'esport, és desig del govern que la maquinària federativa seguisca funcionat amb la major normalitat possible.

Unes altres de les seues finalitats són el foment quantitatiu i qualitatiu de les competicions nacionals i internacionals; la formació i perfeccionament de tècnics esportius i de jutges, àrbitres o equivalents; el foment de la participació de la dona en tots els àmbits de l'esport; els programes de tecnificació esportiva per a promoure el desenvolupament esportiu en l'alta competició; així com ajudes per a promoure l'adequada representació de directius d'Espanya en les federacions esportives internacionals.

Esta convocatòria inclou, a més, altres línies de subvenció específiques destinades a ajudes per a esportistes espanyols per resultats esportius obtinguts l'any anterior i a ajudes per a seus de federacions internacionals a Espanya i per a presidents espanyols o membres de comités executius de  federacions esportives Internacionals.