Accesibilidade

A accesibilidade é un obxectivo prioritario do Consello Superior de Deportes. O contido do noso sitio web debe ser accesible a todos os cidadáns, sen discriminar a ninguén polas súas habilidades ou tecnoloxía que usa.

Este portal foi deseñado seguindo as directrices para a prioridade 2 accesibilidade (apropiadas para o nivel "AA") definidas na especificación de Directrices de Accesibilidade Web Content (WACG) pola web Accessibility Initiative (WAI) do World Wide Consortium (W3C).

Con todo, só cumprir estes criterios por si só non garante o acceso doado a todo o noso contido, polo que seguimos a traballar para tratar de cubrir o maior número de Prioridades de accesibilidade 3 (correspondentes ao nivel "AAA").

Actualmente este nivel AAA cumpre nunha gran porcentaxe dos contidos do noso sitio web.

Para contactar co servizo de accesibilidade web do Consello Superior de Deportes, enviar correo-e para o servizo de publicación na web

Última revisión de accesibilidade: decembro de 2018

WCAG Validación