P-ENS Piscines Ensenyament

La present norma reglamentària és aplicable en les piscines que continguin gots dedicats a l'educació física i l'ensenyament de la natació, així com als jocs lliures o vigilats en l'aigua de nens de 6 a 11 anys d'edat i que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquestes activitats.