#ESPasión

Estructura i Equip directiu

Definició i competències, òrgans rectors, organigrama i Reial decret que regula la seva estructura orgànica i funcions

  • La definició i competències del Consell Superior d'Esports (CSD) venen regulades per la Llei 10/90 de l'Esport i del Reial decret 460/2015, de 5 de juny per

  • Són Òrgans Rectors del CSD, el President i la Comissió Directiva. Competències, funcionament i composició del Consell Superior d'Esports

  • Estructura arbòria en la qual es mostra gràficament l'organització jeràrquica del Consell Superior d'Esports

  • Enllaç al text integro del REIAL DECRET 460/2015 pel qual s'aprova l'Estatut del Consell Superior d'Esports