Espanya Competeix: en l'empresa com en l'esport

"Espanya Competeix: en l'Empresa com en l'Esport” és un programa desenvolupat  per la Fundació Deporti Jove en col·laboració amb el Consell Superior d'Esports

amb la finalitat de contribuir a l'impuls i projecció de les Empreses espanyoles en l'àmbit intern i internacional, la potenciació de l'esport i la promoció de l'empresari com a motor de creixement associat als valors de l'esport.