España Compite: na empresa como no deporte

"España Compite: na Empresa como no Deporte” é un programa desenvolvido  pola Fundación Deporte Novo en colaboración co Consello Superior de Deportes coa finalidade de contribuír ao impulso e proxección das Empresas españolas no ámbito interno e internacional, a potenciación do deporte e a promoción do empresario como motor de crecemento asociado aos valores do deporte. 

Toda a información da actividade de Mecenazgo prioritario España Compite, esta dispoñible na seguinte ligazón: