Enseñanzas

Ensenyaments

Els Ensenyaments Esportius es configuren dins del sistema educatiu com a Ensenyaments de Règim Especial, amb l'objecte de formar tècnics esportius en una determinada modalitat o especialitat esportiva.