Autorización de público nos playoffs de fútbol e baloncesto

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jose Manuel Franco, ha procedido a autorizar público en los playoffs de fútbol y baloncesto

Madrid, 02 de xuño de 2021. El presidente do Consello Superior de Deportes (CSD), Jose Manuel Franco, procedeu a autorizar público nos playoffs de fútbol naquelas Comunidades Autónomas (CCAA) que se atopen en fases 1 e 2 da desescalada, cun máximo de 1.500 espectadores por estadio. Aquelas rexións que se atopen en fase 3 poderán decidir se autorizan, igualmente, a asistencia aos estadios nesa mesma proporción.

Respecto ao baloncesto, procedeuse a comunicar que o límite de espectadores será de 1.000 persoas como máximo en CCAA en fases 1 e 2, decidindo as rexións en fase 3 a asistencia ou non de público nesa mesma cantidade.

Las decisións adóptanse tras as oportunas consultas ao Ministerio de Sanidade, LaLiga e a ACB.