Instalaciones

Instalacións

Políticas públicas do CSD en materia de instalacións deportivas; censo nacional, normas NIDE e especificacións técnicas; centros de alto rendemento e de tecnificación deportiva.